PKE-tanévnyitó: érdemes magyarul tanulni Váradon

Akt.:
PKE-tanévnyitó: érdemes magyarul tanulni Váradon
A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) ünnepélyes keretek között nyitotta meg tegnap a 2019/2020-as oktatási évet. A hagyományokhoz híven a tanévnyitó istentisztelettel kezdődött, amelyet ezúttal Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök tartott.

 

Megtelt tegnap délelőtt a PKE díszterme az egyetemi tanulmányaik küszöbén álló elsőéves hallgatókkal, az intézmény oktatóival, meghívott vendégekkel. Az ünnepi alkalmon egyházi, tanügyi, politikai személyiségek is megjelentek, de olyan Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmények képviselői is részt vettek azon, mint például a Corvinus Egyetem Doktori Tanácsának elnöke, Rostoványi Zsolt, a komáromi Selye János Egyetem rektorhelyettese, Tóth János, Lévai Attila dékán, az Eperjesi Egyetem rektorhelyettese, Suhányi László, a Sapientia Egyetem képviseletében Tonk Márton szenátusi elnök, a Debreceni Egyetem képviseletében Pető Károly dékán, Sipos Péter oktatási dékánhelyettes és Jávor András rektori főtanácsadó. A Szózat eléneklését követően Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke tartott rövid istentiszteletet, alapigeként Máté evangéliumának 7:24–29 verseit olvasva fel, amelyben a kősziklára épített ház példázatát hallhatjuk. „Az építés, az alkotás, a kreativitás Isten nagy ajándéka az ember számára. Nem elég azonban az értelem kiművelése, szükségünk van az Isten-hitre, az érzelem és a hitvilág kiművelésére is” – hangzott el.

„Ha a nevelést és az oktatást szétválasztom és egymással szembe állítom, ha a tudományt és a hitet egymással szembe állítom, csak a nyughatatlanság, a félelem és a bizonytalanság uralja el világunkat. A mi kereszténységünk itt, a Kárpát-medencében kősziklára épül, az a múlt, amit magunk mögött tudunk arról tanít, hogy mindig is voltak, vannak és lesznek közöttünk, akik nemcsak meghallgatták az igét, hanem meg is tartották azt” – emelte ki a püspök.

Ünnepnap

Pálfi József rektor köszöntésében elmondta: a tanévkezdés ünnepnap az egyetem számára. Mint elhangzott, eseménydús időszak van mögöttük, az előző tanévben 183 hallgató államvizsgázott, számos rendezvényt, konferenciát szerveztek. Az egyetem dinamikus fejlődési pályára lépett, mondta a rektor, a korszerűsítéseket tovább folytatják, akárcsak a tudatos oktatói piramis át- és kialakítását; jelenleg 65 főállású oktató biztosítja a képzést, az adminisztratív személyzet száma 56. „A beiratkozók növekvő száma egyértelmű jelét mutatja annak, hogy egyetemünk, azaz a régió egyetemének megítélése fokozatosan javult, ily módon egyre jobban megtalálja helyét a partiumi társadalomban, és egyre erősebb a társadalom részéről az egyetem iránti bizalom és elkötelezettség. Meggyőződésünk, hogy érdemes magyarul tanulni Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen” – emelte ki a rektor.

Új szakok

Idén 387 elsőéves hallgató kezdte meg tanulmányait a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE). Ez 18 százalékkal több az elmúlt évhez képest.

Az idei tanévben megemlékeznek a 30 éve kirobbant temesvári forradalomról, de 2020 májusában lesz 30 éve annak is, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület igazgatótanácsa megalapította a PKE jogelődjét, a Sulyok István Református Főiskolát. Májusban megünneplik az egyetem első harminc esztendejét, ugyanabban a hónapban a PKE-n rendezik meg, ugyanakkor, a magyar rektori konferencia ünnepi gyűlését is” – mondta Pálfi József rektor a keddi tanévnyitón. Új képzések, új szakok beindítását is tervezik: a következő tanévtől saját képzésként indítják be a magánének-canto szakot, a Debreceni Egyetem kihelyezett képzéseként pedig vidékfejlesztési agrármérnök és gépészmérnöki, gépjárműtechnikai, járműipari folyamattervező szakot terveznek beindítani a PKE-n – jelentette be az egyetem elöljárója. A diákokhoz intézett szavaiban a rektor úgy fogalmazott: keressék mindig azt, ami összeköt, és ne azt, ami szétválaszt, válasszák az abnormális helyett a normálisat, keressék az életet szolgálókat és a megtartókat. Végül Cristiano Ronaldo futballista szavaival kívánt eredményes tanévet: „a türelem és a kitartás két olyan tulajdonság, amely megkülönbözteti a profit az amatőrtől. Minden, ami ma nagy, kicsiként kezdődött. Nem érhetsz el mindent, de mindent megtehetsz annak érdekében, hogy az álmaid valóra váljanak. És soha ne feledd, hogy az éjszaka után mindig hajnal jön.”

Tudatos döntés

Az ünnepélyes fogadalomtétel után, amely által a hallgatók a Partiumi Keresztény Egyetem polgáraivá váltak, további köszöntések hangzottak el. Tolnay István, a Pro Universitate Partium Alapítvány alelnöke a „temesváriság” szelleme és az egyetem alapítása között levő párhuzam kiemelése mellett arra buzdította a hallgatókat: ismerjék meg a PKE történetét, legyenek büszkék arra, hogy az egyetem polgárai, a megszerzett tudásukat pedig kamatoztassák a régióban.

Dr. Hankó Balázs a magyar kormány nevében köszöntötte a jelenlevőket. „Szent István igent mondott a kereszténységre, keresztény kultúránkat vállalva itt vagyunk, itt maradtunk, megmaradunk a Kárpát-medencében” – fogalmazott. „A Partiumi Keresztény Egyetem és jogelődjének megalapítása hasonlóan tudatos döntés volt, amely nemcsak a keresztény abszolút értékek melletti kiállást vállalta fel, hanem a partiumi, erdélyi magyarság megtartását és szellemi bázisának a megerősítését is célul tűzte ki. (…) A magyar kormány, amikor a magyar felsőoktatás fejlesztéséről dönt, azt támogatja, akkor a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatást kívánja erősíteni, ezt segíti a Makovecz-programmal, infrastrukturális fejlesztéssel, ingatlanberuházásokkal, a magyarországi egyetemekkel való együttműködéssel” – emelte ki.

Papp László, Debrecen polgármestere elmondta: „egy város életében az oktatás stratégiai kérdés. Feladatunk van nemcsak szűkebb régiónkban, hanem tágabb térségünkben is, a tudásnak, a műveltségnek, a keresztény gondolkodás erősítésének a tekintetében, ebben a Partiumi Keresztény Egyetem óriási missziót hajt végre. Az oktatás, a felsőoktatás hozzájárul egy térség megtartó erejéhez, fejlődéséhez, gazdasági prosperitás ott van, ahol a tudásnak bázisa, műhelye van.” Az itt tanuló fiataloknak itt kell megtalálniuk a boldogulásukat, itt kell keressék a jövőt – jegyezte meg, örömét fejezve ki egyben a PKE és a Debreceni Egyetem közötti partnerségét illetően.

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke rámutatott: jó helyen vannak a diákok, jó a jövőkép, az egyetem megadja a kellő alapot az életbe való kilépéshez. A diákok számára kalandvágyat és kitartást kívánt nemcsak a tanuláshoz, hanem az itthon maradáshoz is.

Zatykó Gyula polgármesteri főtanácsos szintén kiemelte: egy város erejét gazdasága, infrastruktúrája mellett az adja meg, hogy milyen tudásalapú képzés van a háttérben. Nagyvárad ebből a szempontból jól áll, „nekünk, magyaroknak azonban a legkedvesebb a PKE” – jegyezte meg. Az oktatás megmaradásunk egyik záloga, így az intézmény érték kell legyen – mondta, gratulálva egyben az egyetem új pályára, új szintre való lépéséhez.

Ösztöndíjak

Végezetül az egyetem partnerintézménye, a Network Promoting Linguistic Diversity (NPLD) képviseletében Sabrina Rasom alelnök (maga is egy kisebbség, az olaszországi ladinok tagjaként) köszöntötte az elsőéves hallgatókat, kiemelve: ápolják anyanyelvüket, legyenek büszkék rá, legyenek büszkék egyediségükre, amely segítségükre lesz saját utuk megtalálásában.

A tanévnyitó keretében kilenc tehetséges képző­művészetis hallgató részesült a Szent László Napok örömfőzése során összegyűlt, a Szent László Egyesület által átadott ösztöndíjban. Az évnyitó ünnepi hangulatát Lászlóffy Réka oktató (zongora) és Nagy Kinga Nikolett hallgató (ének) egy Schubert-zeneművel, illetve Bartók Béla három csíki népdalfeldolgozásával emelte. Az ünnepi tanévnyitó a Himnusz eléneklésével zárult.

 

János Piroska