Pizza nap az ERA Parkban!

Pizza nap az ERA Parkban!
A nagyváradi ERA Park „ízletesen” ünnepli a Pizza napot! Mindazok, akik február 9-én, csütörtökön minimum 100 lej értékben vásárolnak egy nyugtára a bevásárlóközpont bármelyik üzletéből, egy pizzát kapnak ajándékba!

Részvételi szabályzat a „Pizza nap” kampányban

1. cikk. SZERVEZŐ

1.1 A Pizza nap kampány (a továbbiakban „kampány”) az OMILOS Nagyvárad Kft. Szervezésében zajlik, a cég csődeljárás alatt áll, székhelye a Dionisie Lupu utca, 70-72. szám, 3. emelet, 2-es szoba, 1. kerület, Bukarest, cégjegyzőségi szám J40/20000/2005, egyedi azonosító RO 18169674 , további megnevezése „szervező”.
1.2. A szabályzat ingyenesen hozzáférhető bárkinek a cég központjában, az Aradi út 62. szám alatt és online a www.era-oradea.ro honlapon, a kampány időtartama alatt.
1.3. A szervező fenntartja a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására, de a változtatások csak azt követően érvényesek, hogy azokat a résztvevők tudomására hozták. A változtatásokat kifüggesztik az Aradi út 62. szám alatt és online a www.era-oradea.ro honlapon.

2. cikk. IDŐTARTAM ÉS HELYSZÍN

2.1. A kampány 2017. február 9-én 10-22 óra között zajlik az ERA Shopping Park kereskedelmi központban Nagyváradon az Aradi út 62. szám alatt (a következőkben „bevásárlóközpont”). A kampány idő előtt véget érhet, ha az összes díjat odaítélték.

2.2. A kampány idejére a szervező információs pontot létesít a bevásárlóközpontban („információs pont”), ami 2017. február 9-én, 10.00–22.30 között működik. Ott az ügyfelek tájékozódhatnak a kampányról, és beiratkozhatnak rá. Csak az információs pontnál lévő alkalmazottnál történő beiratkozással vehetnek részt a kampányban.

3. cikk. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1. A kampányban részt vehet bármilyen magánszemély, állampolgárságtól függetlenül, romániai lakhellyel, aki a kampány kezdetekor betöltötte 18. életévét, és egy számlán minimum 100 lej értékben eszközölt vásárlást tud bizonyítani a kampány időtartama alatt, a bevásárlóközpontbeli üzletekben, amelyeket felsorol a jelen szabályzat 1-es számú függeléke.

3.2. A tisztánlátás érdekében bármely résztvevőnek teljesíteni kell a következő feltételeket:

1. romániai lakhellyel bíró magánszemély;

2. a kampány kezdetéig betöltötte 18. (tizennyolcadik) életévét;

3. egy számlán minimum 100 lej értékben eszközölt vásárlást tud bizonyítani 2017. február 9-én 10.00–22.00 óra között a bevásárlóközpontban a jelen szabályzat 1-es számú függelékében lévő üzletek bármelyikében.

4. megjelenik az információs pontnál, amelyet kifejezetten a kampány céljából hoztak létre az eredeti számlával, és egy személyazonossági igazolvánnyal; nem veszik figyelembe az előző napokon kibocsájtott számlákat.

5. átadja személyazonosító adatait (név, cím, telefon, e-mail) a szervező képviselőjének, az információs pontnál.

6. betartja a jelen szabályzatot, és minden más rendelkezést, amelyet a szervező a kampány jó lebonyolítása érdekében hoz.

3.3. Nem vehetnek részt a kampányban:

– a szervező alkalmazottai, az üzletközpont alkalmazottai, se munkaidőben, se azon kívül, az alkalmazottak első fokú hozzátartozói, az alkalmazott házastársa, promóterek, merchandeserek, közreműködő cégek alkalmazottai, illetve ezek elsőfokú rokonai;
– Jogi személyek, függetlenül azok típusától és egyéni vállalkozók sem;
– olyan személyek, akiknek egyéni vállalkozásra bocsájtottak ki számlát;
– olyan számlák/bizonylatok, amelyek banki tranzakciókból, közköltség fizetésből, illetve valutaváltási ügyletekből származnak.

3.5. A szervező fenntartja a jogot, hogy ne ossza ki a díjat bármely ügyfélnek abban az esetben, ha megalapozott gyanú vagy nyom támasztja alá, hogy kereskedelmi célzattal vásárol, vagy megpróbálja áthágni a jelen rendelkezéseket.

3.6. Csalás gyanúja esetén a tisztázás céljából a szervező képviselője kérheti a vonatkozó számlák bemutatását.

3.7. Egy ügyfélnek egy díjra van joga, a kampány teljes időtartama során, függetlenül attól, hogy hány darab, és milyen értékű számlával jelentkezik.

4. cikk. A KAMPÁNY LEBONYOLÍTÁSA

4.1. Azok az ügyfelek, akik a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelnek, a következő dokumentumokkal jelentkezhetnek az információs pontnál:

– érvényes személyi, amelyet be kell mutatni az információs pontnál, és

– eredeti számla, amellyel bizonyítható az egyazon számlán eszközölt, minimum 100 lej értékű vásárlás a résztvevő üzletekből, amelyek a jelen szabályzat 1-es számú függelékében vannak felsorolva.

4.2. A szervező képviselője a tájékozódási pontnál érvényesíti a bemutatott számlát, regisztrálja a személyi adatokat (név, cím, telefon, e-mail), ellenőrzi az ügyfél által megadott személyi adatokat az általa bemutatott okmány alapján, és helyben átnyújtja a díjat az ügyfélnek. Abban az esetben, ha az ügyfél megtagadja a személyi okmány átnyújtását, vagy nincs nála ilyen, az adatokat az ő felelősségére, elmondása alapján rögzítik. Másként szólva, az ügyfélé a teljes felelősség a megadott személyi adatokért a kampányban való részvételkor.

4.3. Az ügyfél személyi adatait a tájékoztatási pontnál elektronikusan regisztrálják egy szoftver segítségével. Digitális aláírással az ügyfél megerősíti az információk valódiságát. Az aláírás a többi rovattal együtt kötelező, ki nem töltése esetén lehetséges kampányban való részvétel, következésképp a díj átvétele sem. A táblagép meghibásodása vagy különféle okokból való használhatatlansága esetén a résztvevők nyomtatott listára kerülnek, amit aláírnak.

4.4. Egy számlával az ügyfél csak egyszer vehet részt a kampányban. Következésképp minden átadott számlát le kell pecsételtetni a szervező képviselőjével, hogy a számlát ne lehessen újrahasználni. Csak a 10:00 – 22:00 óra között kibocsájtott számlákat veszik figyelembe.

4.5. A számla összegétől függetlenül nem adható rá több díj, csak egy (például 200 lejes számlára is csak egy díjra jogosult az ügyfél). Ugyanaz az ügyfél legfeljebb 1 díjat kaphat a kampány teljes időtartama alatt.

4.6. A szervező fenntartja a jogot, hogy ne írasson be a kampányba, illetve ne adja át a díjat akkor, ha az ügyfél: (I) nem felel meg a fenti 3-as cikkelyben foglaltaknak, vagy (ii) megtagadja az információs pontnál a személyi adatok átadását, vagy (iii) nem mutatja be a számlát, hogy lepecsételjék azt, (iv) olyan helyzetben van, hogy nem tudja átvenni a díjat, vagy (v) lemond a díjról, vagy megtagadja átvételét, vagy (vi) nyert már a kampány során egy díjat, vagy (vii) nyilvánvaló nyomai vannak annak, hogy nem korrekt adatokat adott meg, vagy nem a saját számláit mutatta be.

5. cikk. DÍJAK

5.1. A kampány során kiosztandó díjak 500 kis pizzára feljogosító utalványokban állnak, amelyeket a Don King Pizzánál lehet átvenni, 1 utalvány értéke 10 lej, az összérték pedig 5000 lej áfával.

5.2. Az 500 díjat az első 500 olyan ügyfél kapja, aki teljesíti a fenti. 3 cikkelyben foglaltakat, a készlet erejéig. A díjak elfogyásával a kampány véget ér, akár 2017. február 9-én 22:00 óra előtt.

5.3. A kampány során nem lehetséges a nyeremény készpénzre, vagy más javakra váltása.

5.4. A díjak nem átruházhatók, és csak azok kaphatják, akik megjelennek a bevásárlóközpont információs pontjánál, és megfelelnek a jelen szabályzatban foglaltaknak.

5.5. A szervező nem felelős a kampány során kiosztandó díjak minőségéért; minden reklamációt a termékekkel kapcsolatban a termék előállítójához, vagy forgalmazójához kell benyújtani.

5.6. A díjként felajánlott utalványok csak a Don King Pizzánál válthatók fel, a nagyváradi ERA Shopping Parkban 2017. február 9-től 2017. február 14-ig, e nappal bezárólag.

5.7. Az utalványokkal bármilyen kis pizza vehető a Don King Pizza menüjéből, 8-11 lej közötti értékben. A csomagolás ellenértékét azok számára, akik el akarják vinni a terméket, a Don King Pizza állja.

FIGYELEM:

Az utalványok hamisítása csalásnak minősül.

Az utalványok a rájuk írt összeg értékének felelnek meg.

Az utalványok nem válthatók át és nem válthatók vissza.

Nem fogadnak el utalványt olyan vásárláshoz, amelynek értéke kisebb lenne, mint az utalvány névértéke.

Az utalványos vásárlás alkalmával az ügyfélnek be kell mutatnia személyi okmányát és az utalványon szereplő összes rovatot ki kell töltenie. Az utalványok fizetőeszközként való használata esetén kötelező a felhasználó személy adatainak megadása, és a partnerüzletnek kötelessége elutasítani a személyi adatokkal ki nem töltött utalványokat. A személyi adatokat nem használjuk kereskedelmi célokra, csak a csalások elkerülésének biztonsági elemei.

Az utalvány nem érvényes, ha sérült, gyűrött, szakadt, vagy olvashatatlan információkat tartalmaz.

6. cikk. ADÓK ÉS ILLETÉKEK

6.1. Minden adótermészetű kötelezettség a díj kapcsán a nyertest terheli, kivéve magát az adót, amit előre le kell vonni az érvényes jogszabályok szerint – a 2003/571-es törvény III. Fejezete az Adótörvénykönyvből, a szükséges kiegészítésekkel – amennyiben a tartozás fennáll.

6.2. A részvétellel az ügyfelek nyilatkoznak arról, hogy egyetértenek a szervező adózási feltételeivel.

7. cikk. A RÉSZTVEVŐK TÁJÉKOZTATÁSA A 677/2001 TÖRVÉNY SZERINT

7.1. A szervező kötelezettséget vállal, hogy titokban tartsa a résztvevők személyes adatait a kampány során, és a résztvevő írásbeli beleegyezése nélkül ne adja ki azokat magyar félnek, a 677/21.11.2001 számú törvény szerint, amely a személyes adatok védelméről szól („677/2001 törvény”).

7.2. Az OMILOS ORADEA Kft., Nagyvárad, csődeljárás alatt álló cég, székhelye a Dionisie Lupu utca, 70-72. szám, 3. emelet, 2-es szoba, 1. kerület, Bukarest, cégjegyzőségi szám J40/20000/2005, egyedi azonosító RO 18169674, engedélyezett felhasználója a személyi adatoknak, amelyeket a díjátadáskor szükséges megadni, amelyeket reklám és hirdetés céljából biztosítanak, és az adatfeldolgozás szerepel az adatfeldolgozási regiszterben a 11382 számon.

7.3. A részvétellel a résztvevő beleegyeznek abba, hogy adataik a szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat csak a szervező marketing céljaira használják, a 677/2001 törvény szerint.

7.4. A résztvevők számára biztosított minden jog a 677/2001 törvény szerint. Így a 677/2001 törvénynek megfelelően törvényesen hozzáférhetnek a szervező által gyűjtött és feldolgozott adatokhoz, és kérhetik írásban, aláírva és dátumozva, az adatok kijavítását vagy frissítését. A kérvényt a marketing@era-oradea.ro e-mail címre kell küldeni, vagy postán a Str. Dionisie Lupu nr. 70-72, etaj 3, sector 1, Bucuresti címre.

7.5. A beiratkozás révén a résztvevő beleegyezik, hogy a nevét, adatait, és esetleg fényképét reklámcélokra használják, ha a szervező nyomtatott vagy audiovizuális anyagot készít anélkül, hogy a résztvevő pénzügyi igényeket támaszthatnak a szervező felé emiatt.

8. cikk. A KAMPÁNY BEFEJEZÉSE/FELFÜGGESZTÉSE/MÓDOSÍTÁSA

8.1. A szervező bármikor módosíthatja a jelen szabályzatot, meghosszabbíthatja a kampányt, de minden változtatás csak azután érvényes, hogy a résztvevők tudomására hozták a bevásárlóközpontban kifüggesztve, vagy online a www.era-oradea.ro honlapon.

8.2. A kampány bármikor véget érhet, a szabályzat szerinti határidő előtt is, kompenzációs jog nélkül. Az ilyen határozatot előre bejelentik, a bevásárlóközpontban kifüggesztve, vagy online a www.era-oradea.ro honlapon.

8.3. A kampány bármikor felfüggeszthető, a szabályzat szerinti határidő előtt is, kompenzációs jog nélkül. Az ilyen határozatot előre bejelentik, a bevásárlóközpontban kifüggesztve, vagy online a www.era-oradea.ro honlapon.

8.4. A kampány befejezése/felfüggesztése/módosítása előtti jogokat és kötelezettségeket nem érinti a vonatkozó döntés.

8.5. A szervező nem vállal felelősséget a résztvevők tájékozottságáért a kampány befejezése/felfüggesztése/módosítása vonatkozásában, ha megfelelően tájékoztatott arról a bevásárlóközpontban, vagy a www.era-oradea.ro honlapon.

8.6. Bármilyen körülmény, ami független a szervezőtől, előre nem látható, megoldhatatlan, és a jelen kampány kezdete után mutatkozik, lehetetlenné téve a folytatást, vis maiornak számít, és a szervező mentesül a felelősség alól.

9. cikk. ÓVÁS

A résztvevők írásos és indokolt kérvénye, amelyben a szervezőt tájékoztatják bármiféle rendellenességről, amely összefügg a kampánnyal, bármikor benyújtható az ügyviteli irodához a bevásárlóközpontban, a kampány során, de csak 2017. február 10-én 10 óráig. Minden kérvény, amely ezután érkezik, semmis, a kérvényben a résztvevőnek személyi adatokat is meg kell adnia (cím/e-mail), ahova a választ várja.
A bejelentéseket 30 napon belül kell megoldani. A választ a szervező postán vagy e-mailen továbbítja a kérvényben megadott címre.
Ha az utólagos ellenőrzések során bebizonyosodik, hogy a szabályzat egy vagy több pontját nem tartják tiszteletben, a szervező visszavonhatja a díjat.
A szervező jogosult minden intézkedést meghozni a kampány során történő csalás megakadályozására, és a résztvevők részéről a visszaélések megakadályozására.

10. cikk. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A résztvevők elfogadják, hogy teljes mértékben betartsák a jelen szabályzatot. A díjak érvényesítését és kiosztását a jelen szabályzat szerint végzik.

10.2. A kampányban való regisztrációkor a résztvevő szabadon és egyértelműen jelzi, hogy nincs semmiféle jelenlegi vagy jövőbeli elvárása a szervező felé.

10.3. Az esetleges vitákat a szervező és a résztvevő között a kampány során békés úton kell rendezni. Ha ez nem lehetséges, a kompetens román bíróság révén, amelyhez a szervező tartozik.

10.4. A szervezőnek nincs semmilyen kötelezettsége arra nézve, hogy levelezzen a kampány során a résztvevőkkel, a levelezés tárgyától függetlenül.

Készült 2017. február 6-án, egyetlen eredeti példányban.

Szervező Omilos Oradea S.R.L.

Andrea Stan révén

_______________________________

1-es számú függelék

A kampányban résztvevő üzletek jegyzéke

Altex, Alea Calzature, American Original Brands, Arsis Vodafone, Biovita, Bricodepot, Carpeta Incov, Carrefour Oradea ERA, Cerasone, City Shoes Concept, Cofetaria Savor, Curatatoria Nufarul, Club Sportiv Tibclau, Designers Store, Demcom, Don King Pizza, Elvila, Euphoria Style, Evolution Cafe, Flanco, Floraria Sunshine, For You Luxury Store, Fun Party & Event, Gaby Style, Germanos, Grec Mihai Design, Inmedio, Junior Shoes, Kontact mobile, Lady’s Boutique, Lem’s, Leonardo, Mobexpert, Mobila Laguna, Mobila Nufarul, Mondex, Naturlich, Nobilia, OMG Accesories, Pada Murre Depozitul de Moda, Pellini Top, Posh Beauty Salon, Radu’s Pub & Grill, Sabrini, San Francisco Outlet, Say Shops, Secuiana, Select Sport, Sensiblu, Stock House, Subway, Targul Taranului, Termal Tehnology, Utopia, Z Tech Bike, Ameea, Condimente (Bunu Prod), Covershop, Insula marochinarie (Mocan Daniel II), Inter Broker de Asigurari, Mc Queen Cars, Micutii soferi, Trenuletul Vesel