Piacképes művészeti képzések a PKE-n

Piacképes művészeti képzések a PKE-n
A bolognai modellhez igazodó magyar nyelvű képzőművészet-grafika szak három éves alapképzése a statikus kép hagyományai és a megélhetést biztosító reklámgrafika médiumainak tanulmányozása mellett a videoreklám kreatív alkalmazására is hangsúlyt fektet.

A tanszék oktatási stratégiájába beépült minden olyan, a számítógépes hatékonyságot korszerűen alkalmazó médium, amely a gondolati szférát erősíti. Az alkalmazott grafikai oktatás kreatív egyensúlyt tart fenn a manuális tevékenységek (rajz, metszet, papírművészet) és az elektronikus látványtervezés (arculattervezés, web-design, videó, számítógépes animáció, multimédia) között. A három éves képzés időtartama alatt a hallgatók elsajátítják a grafikakompozíció nyelvezetének alapjait, betekintést nyernek a reklám vizuális kommunikációs műfajainak alkotási módszereibe, megismerkedhetnek a mozgókép grafikai alkalmazásaival, a kortárs művészet új képfajtáinak kutatási lehetőségeivel, valamint megszerzik az alkotómunkához elengedhetetlen mesterségbeli gyakorlatot.

A tanmenet felépítése

Kötelező tantárgyak:

Kortárs és egyetemes művészettörténet, Művészetfilozófia, Vizuális művészetek esztétikája, Grafikus rajz és kompozíciótanulmány, Művészeti anatómia, Forma- és színtan, Távlattan/3D, Számítógépes képfeldolgozás, Grafikai nyomtatási eljárások gyakorlata, Fotó, Tipográfia – írástörténet, Vizuális kommunikáció, Multimédia, Idegen nyelv, Menedzsment/marketing

Opcionális tantárgyak:

Alkalmazott grafikai kompozíció, Narratív kép (illusztráció, könyvgrafika), Audiovizuális mozgókép (videó, animáció), Térstruktúrák (installáció/paper art), Médiatörténet, Képszemiotika

Fakultatív tantárgyak:

Pedagógiai modul, A magyar kultúra története.A képzőművészet-grafika szakon szerzett képesítés a következő elhelyezkedési lehetőségeket kínálja fel: reklámügynökségeknél alkalmazott vagy reklámstúdió–vezető, logo- és arculattervező, könyvgrafikus, illusztrátor, operatőr, vágó, televíziónál grafikus, kirakattervező, animációs filmművész, képregénykészítő, homepage-tervező, web designer, képgrafikus, vizuális művész.

A felvételi kritériumok között elsőnek említhető a vizuális kommunikációs készség és kreativitás, a megfigyelés utáni rajzban a grafikusi érzékenység megnyilvánulása.

A jelentkezőnek a felvételire hozott munkáival bizonyítania kell a grafika területén való jártasságát. A honlapon megtalálható szakirodalom ismerete az interjú során előnyt jelent.

A felvételi jegy összetétele:40% kreatív gondolkodás teszt, mappa50% megfigyelés utáni rajz10% érettségi áltag

Zenepedagógia szak

A több mint tíz éves múltra visszatekintő Zenepedagógia szak az 1996/1997-es tanévben indult a Sulyok István Református Főiskola keretében. A hazai zeneakadémiák zenepedagógus-képzéséhez és tanmenetéhez igazodó zeneoktatás elsődleges célja zenetanárok akadémiai szintű képzése.

A zenepedagógus-oktatás keretében a 2006/2007-es tanévtől lehetőség nyílik választható hangszeres, canto, valamint egyházzenei modulos képzésre. A modul a zeneirodalom, illetve az ének és a hangszerjáték magasabb szintű elsajátítását teszi lehetővé. A modult választó hallgatók szakmai-művészi felkészültségének ellenőrzése önálló (szólóest) és csoportos (kamarazene, zenekar) nyilvános fellépések, koncertek során valósul meg. A modult alkotó tantárgycsomag a zenepedagógusi egyetemi diploma mellékleteként kiállított törzskönyvi kivonatban jelenik meg tételesen.

A Zenepedagógia szak – a bukaresti Zeneakadémiával kialakított partnerkapcsolat révén – 2001 óta folyamatosan biztosítja hallgatóinak az államvizsga lehetőségét. Valamennyi végzett hallgatónk az ország első számú szakintézménye, a Bukaresti Zeneművészeti Egyetem által kiállított egyetemi diplomát kapott kézhez.

A zene szakos hallgatók vegyeskara Partiumi Énekkar néven itthon és külföldön egyaránt fellépett: vendégszerepelt többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztriában, Magyarországon.

A felvételi jegy összetétele:

50%–szolfézs első látásra

30%–hangszer vagy ének

20%–érettségi átlag

A felvételi vizsga tartalma:

1. Két tonális szolfézs első látásra („prima vista”) – gyakorlati felmérés

2. Hangszer- vagy énektudás képességvizsga – gyakorlati felmérés; a jelölt két, különböző stílusú, szabadon választott művet ad elő.

A legkisebb bejutási átlag az ötös. Az országos vagy nemzetközi zenei versenyek díjazottjai mentesülnek a felvételi vizsga alól.További hírek a Erdon Egyetem kategóriából