Phoenix Könyvesház Kolozsváron

Kolozsvár – A Főtér 23 szám
alatti úgynevezett magyar udvarban új
könyvesüzlet nyílt.


A családi vállalkozásban
működő könyvesház
tulajdonképpeni éltetője
létrehozója Magyari Eszter, akiről
közismert a könyvek szerelmese. Valamikor a
Babeş- Bolyai Tudományegyetem
Történelem- Filozófia Karán
végzett. Nem akart tanár lenni.
Vonzották a könyvek és
szívesen is foglalkozott azokkal, akik
betértek a könyvüzletbe, ahol a
vásárlók körében mind
ismertebb lett.
        Nagyon
kevés ember mondhatja el, hogy a ’89-es
események után kilenc alkalommal nyitott
könyvüzletet. A különböző
stációk leírása
könyvbe való lenne. Sok a
megfeszített munka. Sok küzdelem a
megmaradásért, a
vásárlók
megtartásáért. A hit, és a
könyv iránti szeretet, ami tovább
segítette. Ismertsége,
megbecsültsége, közismert
udvariassága és a
vásárló iránti figyelme
legendás. Ennek is köszönhető, az
új helység megnyitójára
mindenki Kolozsvárról, aki szeret olvasni
könyvet, és ideje is engedte, ott volt.
       A négy
egybe nyíló helységből
álló új Phoenix
Könyvesház felszentelését
Dr. Bibza Gábor a
Törökvágási
Református Egyházkerület

lelkipásztora tartotta.
Beszédjében elmondta: az a szellemi
táplálék, amit elfogyasztunk
meghatározó tényezője az
emberi életnek. 
            

 Szilágyi
Mátyás
a Magyar
Köztársaság Kolozsvári
Főkonzulja a Könyvesház
működésének megnyitó
beszédében azt említette meg, hogy
ennek a könyvesháznak a
megnyitásával a magyar könyvek
közelebb kerültek azokhoz az
olvasókhoz, akik a történelmi
városnak a lakói. Gratulált a
Református egyháznak is, aki az
épület tulajdonosa.
Kolozsváron már nem egy
magyar udvar létezik. Legyen minél
több magyar udvar a városban és
ennek a lakói, olvassanak minél több
magyar nyelvű szépirodalmat,
tudományos munkát,
meséskönyvet, sajtóterméket,
verseket, színdarabokat. Az ilyen
irányú szándékot
megkönnyítendő
elképzelés
megvalósításának
lehetőségét fogja a
Konzulátus az eljövendőkben
támogatni. A továbbiakban is
közösen rendeznének kulturális
jellegű megnyilvánulásokat.
Szeretné, ha minél több
vásárlója, olvasója lenne
ennek a könyvesboltnak. Fontosnak tartja, hogy
próbáljanak azokon segíteni, akik
nehezen juthatnak hozzá a könyvekhez. Itt
elsősorban a gyerekekre gondol. Elindítana
egy olyan akciót, melynek lényege:
akiknek anyagi lehetőségei, ezt megengedi,
egyetlen egy könyvet, vegyenek olyanoknak, akik
ezt nem tehetik, meg. Ebben részt vehetnek
vállalkozók, egyetemi
tanszemélyzet, orvosok, nyugdíjasok,
gyermekek. Kolozsvárnak még nagyon nagy
szüksége van magyar könyvre, jó
és hasznos irodalomra. Fontos lenne egy gazdag
könyvtár, egy galéria. A
Sapientia EMT campus
épületre. Fontos lenne egy komoly
felújítás a Magyar
Színházban és
Operában.    
 Kolozsváron nagyon sok magyar
kulturális projekt van napirenden, amiket
szeretnének előmozdítani. Az
új helységnek, és az itt
dolgozóknak siker kívánt és
sok vevőt. 
                 

Magyari Eszter köszönte a
biztató szavakat, melyek reájuk
férnek, mert az új világban nagyon
nehezen tudják fenntartani magukat.
Szükség van a vevők
támogatására. Kapcsolataik a
könyvek beszerzésével kapcsolatban
kitűnőek, minden
kívánságot ki tudnak
elégíteni. Csak idejében
szólni kell, mi a kívánság,
mert meghozatni bármelyik könyvet,
számukra nem megoldhatatlan feladat. Ezzel
éljenek a vásárlók.Amint
Dr. Bibza Gábortól a
Törökvágási Református
Egyházkerület
lelkipásztorától megtudtam a
Főtér 23 számú
épület és udvar a 12
Kolozsvári Református
Egyházközség tulajdona. Ők
újították fel. Ők
tették rendbe az épületet és
végül is olyan, határozatot, hoztak,
ami alapján, ebbe a rendbetett
épületbe könyvüzlet
működése válik
lehetővé. Azzal a szándékkal,
hogy ebben a szárnyban könyvesboltot
nyitnak. Azt szerették volna,
Kolozsváron, központi helyen magyar
nyelvű könyvesbolt működjön.
Ők voltak azok, akik meghívták
Magyari Esztert és Phoenix Könyvesboltot.
Sokkal kedvezőbb szerződési
árajánlatot tettek, mint amilyen az
előző helyén volt.
                          
Csomafáy Ferenc