Petkes Gergely Emlékverseny

Petkes Gergely Emlékverseny
November 3.–án, délelőtt 10 órától vette kezdetét az első alkalommal megrendezett, Petkes Gergely Emlékverseny. A versenyt a nagykárolyi Elméleti Líceum tanárközössége szervezte.

A nagykárolyi Elméleti Líceum volt a helyszíne a versenynek, melyet az intézmény tanárközössége szervezett a tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégájuk, az ismert matematikatanár, Petkes Gergely emlékére.

„A számok bűvöletében élt.”– mondták róla tanártársai, azon a megemlékezésen, amelyre a verseny kezdete előtt, az iskola fizika laborjában került sor. Itt gyűltek össze azok a tanárkollégák, tisztelők, akik a versenyre hozták diákjaikat, a megye és Nagykároly iskoláiból. A megemlékezésen jelen volt az elhunyt tanár özvegye is.

Először Zsidó Sándor igazgató köszöntötte az egybegyűlteket. Méltatta az idén januárban elhunyt kollégát és barátot, majd átadta a szót az iskola aligazgatónőjének és Putovits Tünde magyartanárnőnek, akik könnyeikkel küszködve idézték fel egykori kollégájuk alakját. Különösen nehéz volt az emlékezés, már azért is, mert egy évvel ezelőtt Petkes Gergely 60. születésnapjának ünneplésére gyűltek össze. 

 

A versenyzők

220 diák nevezett be a matematikaversenyre. A diákok Nagykároly, a környező települések, Szatmárnémeti, Tasnád közép– és általános iskoláiból érkeztek. A versenyre ötödiktől tizenkettedik osztályig lehetett benevezni. A leadott dolgozatokat bizottságok javították, majd délután az eredményhirdetésre is sor került. A jó eredményt elérő tanulók különleges okleveleket és „Petkes Gergely Emlékverseny” feliratú golyóstollat vehettek át.