Pete István lett a megyei választmány elnöke

Pete István lett a megyei választmány elnöke
Péntek délután a városháza dísztermében választmányi gyűlést tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete. Szabó Ödön maradt az ügyvezető elnök, az Állandó Bizottság elnökének Pete Istvánt, alelnökének Török Lászlót, titkárának Szegedi Dávidot választották.


Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke azzal kezdte politikai beszámolóját, hogy szerinte nem ígérkezik könnyűnek 2018 sem a romániai magyar közösség, sem pedig az RMDSZ számára, és idén talán az egyesülés centenáriuma kapcsán minden eddiginél pontosabban fel kell mutatni az értékeinket, azt, hogy a bihari magyarság miket hagyott maga után az elmúlt 100, illetve 1000 esztendőben. Nem szabad meghátrálni, meghunyászkodni, hanem az érdekképviselet minden szintjén felelősséggel kell gazdálkodni azzal a bizalommal, mellyel a szavazók megajándékozták a Szövetséget.
Arról is beszélt: a Megyei Tanácsban a mandátumok arányát tekintve az RMDSZ 20 %-ot birtokol, a parlamentben pedig 7 %-t, mindkét helyen tehát az előterjesztéseknél újabb százalékok kellenek ahhoz, hogy meglegyen a kellő többsége ahhoz, hogy a dolgok végső alakulásába beleszólhasson, dönthessen. Eközben a közösség eredményeket vár, nem nagyot mondásokat, ezért az RMDSZ mindig pragmatikus politikai döntéseket hozókban gondolkodott, akik ezekhez meg tudják találni a megfelelő partnereket. Ez azonban nehéz feladat, elég ha csak azt vesszük, hogy minden év elején meg kell küzdeni a magyar osztályokért, iskolahálózatért, mert valahogy a többség mindig ezeket akarja csökkenteni, kurtítani. Ha viszont az RMDSZ erőt tud felmutatni, akkor az eredmények is jönnek. A tavalyi év sikereiként könyvelte el országos szinten a tanügyi törvény módosításait, az anyanyelv használatát az egészségügyben, valamint is, hogy Bihar megyei javaslatra sikerült elérni, hogy április 1-től a közepes vállalkozók a megyeszékhelyen- esetünkben Nagyváradon 494- végezhetik adóügyeiket.
Megyei szinten két megvalósítást említett Cseke Attila: a Szacsvay-iskola infrastrukturális helyzetének radikális változását pozitív irányba- reményei szerint ebben az idén még tovább tudnak lépni a Megyei Tanács és „magyarországi barátaink segítségével”, valamint a repülőtér új termináljának az építését, „ami teljes egészében RMDSZ-siker”. Hangsúlyozta: a megyei önkormányzatban az RMDSZ-PSD-ALDE koalíció sikeres, és az is maradt a 2020-as választásokig. „Akik tehát abban reménykedtek, hogy a koalíció nem tart sokáig, azoknak csalódniuk kellett, és naivak azok, akik azt hiszik, hogy nem várhatóak további sikerek”- fogalmazott. Ennek bizonyítéka, hogy az infrastrukturális pályázati portfóliójában 100 millió euró értékben szerepelnek beruházások, ami eddig még soha nem fordult elő, ugyanolyan összegben, mint Nagyvárad esetében, holott a megyeközpont költségvetése lényegesen nagyobb. „Megcáfolódott tehát az az illúzió, hogy csak Várad tud uniós pénzeket lehívni.” Ugyanakkor az RMDSZ-es vezetésű önkormányzatok is eredményesek, esetükben több mint 35 millió euró összértékű nyertes pályázatokról beszélhetünk- hangsúlyozta a megyei RMDSZ elnöke.

Tisztségek

Biró Rozália, aki 12 éven át volt a választmány elnöke, Pete Istvánt javasolta e tisztség betöltésére, és a választmány egyhangúlag megszavazta, akárcsak azt, hogy Török László legyen az Állandó Bizottság alelnöke, Szegedi Dávid pedig a titkára. Pete István az RMDSZ Bihar megyei szervezetének egyik alapítója, 1989 decemberében lett tag tehát. 1992-1996 között megyei tanácsos volt, 1996-ban városi tanácsosnak választották meg. 1997-2000 között a Mezőgazdasági Minisztérium államtitkára, 2002-2008 között szenátor volt, majd 9 éven keresztül az Állami Számvevőszék tanácsosa. Két fő célkitűzést jelölt ki: a kapcsolattartás erősítését a körzeti/helyi szervezetekkel, valamint a szakmai és egyéb segítségnyújtást, támogatást az önkormányzati tagoknak, elöljáróknak.
Tizennyolc ügyvezető alelnököt is választottak, akik különböző területekért felelősek: Kiss Sándor Elek- önkormányzatért, Soós Sándor- oktatásért, Rácz Szabolcs- sportért, Debreczeni Sándor- ifjúságért, Borsi Imre Lóránt- társadalmi, szervezési, Czvikker Katalin- kultúráért, Emődi Tamás- műemlékvédelemért, Szabó József- helyi és körzeti szervezetekért, dr. Ritli László- egészségügyért, Koncsek Zita- szociális, Grim András- szórvány, Sauer András- gazdasági, Fenesi Tibor- jog- és államigazgatás, Derzsi Ákos- munka és foglalkoztatás, dr. Nagy Miklós- mezőgazdaság, Bántó Norbert- turizmus, Farkas Zsolt- egyházügyért, Nagy Máté András- vidékfejlesztés. Ugyanakkor az ügyvezetés partnere Hodgyai Edit.

Hozzászólások

Jakabffy László azt emelte ki, hogy nem szabad megfeledkeznünk gyökereinkről, „őseink szent hitéről”, illetve arról, hogy a hagyományos magyar elnevezéseit használjuk az utcáknak. Biró Rozália a fiatalok szerepvállalásáról és a jövőnket érintő felelősségről beszélt, míg Szabó Ödön azon meggyőződésének adott hangot, hogy szimbolikus a Választmány Állandó Bizottsága összetétele.

Ciucur Losonczi Antonius