Peres ügyekről tárgyaltak

Szatmár megye — Csütörtökön közös megbeszélésre került sor a Szatmár Megyei Tanács, a Római Katolikus Pöspökség és a Református Esperesség előljárói között. Megtárgyalták a peres ügyeket.

A csütörtöki megbeszélés fő témája a felekezetek és a Szatmár Megyei Tanács közötti peres ügyek feltérképezése volt. A Római Katolikus Püspökségnek visszaszolgáltatott épületek közül három ügyéről esett szó: a Szatmár Megyei Kórház Pszichiátria osztályának, az 1 Decembrie 1918 utcán található speciális iskolának, és a Művészeti Iskolának helyet adó ingatlankról.

Ki kell költözniük

A Megyei Sűgősségi Kórház pszichiátriai osztálya legkésőbb 2009. április 5–ig ki kell költözzön az ingatlanból. A speciális iskolával kapcsolatos peres ügyek befejeződtek, az ingatlant a jövő hónaptól veheti használatba a Római Katolikus Püspökség. A Művészeti Iskola épületét viszont, 2010–ig használhatja az intézmény. A legtöbb probléma a pszichiátriának helyet adó épülettel van, melyet 2004–ben szolgálatttak vissza. A Római Katolikus Püspökség 256 ezer lejnyi bér fizetését kéri, négy évre visszamenőleg. A Megyei Tanács viszont, szeretné visszaszerezni azt az összeget, melyet az épületre költött, körülbelül 170 ezer lejt.

A Római Katolikus Püspökség jogi képviselője, Nyéki Éva megjegyezte, hogy ha sikerül mihamarabb mindkét fél számára megfelelő megoldást találni, lemondanak a perekről, és akár meghosszabbíthatják azt a határidőt is, ameddig az osztálynak költöznie kellene.

Bérszerződés

A Művészeti Iskola épületével kapcsolatosan a Római Katolikus Püspökség jelezte, hogy hajlandóak lennének bérszerződést kötni az ingatlanra, meghosszabbítva akár az épület elhagyásának határidejét is. Csehi megjegyezte, hogy a szóban forgó épületen komoly javítási munkálatokat kell végezni. Ezt pedig jelen helyzetben, a Megyei Tanács nem végeztetheti el.

A Református Esperesség és a Megyei tanács között nincsenek peres ügyek, azonban az esperesség nevében Mihály István a tanács segítségét kérte bizonyos vidéki gyülekezetek problémáinak megoldására. Szatmárudvariban például a helyi önkormányzat nevére vette a Református Templom épületét, ezáltal megnehezítve a visszaszolgáltatási folyamatot, egyéb ingatlanokkal kapcsolatban is hasonló képpen jártak el. Mihály István ezen problémák megoldása érdekében kérte a Megyei Tanács közbenjárását.