Pénzügyi palota: megvan az indoklás

Pénzügyi palota: megvan az indoklás
A Bihar Megyei Tanács arról számol be: a Legfelsőbb Ítélő- és Semmisítő-szék befejezte annak a döntésnek a motiválását, mely arról szólt, hogy elfogadták az önkormányzat fellebbezését.

A Bihar Megyei Tanács szerdai közleményében arról számol be, hogy április 23-án a Legfelsőbb Ítélő- és Semmisítő-szék befejezte annak a döntésnek a motiválását, mely arról szólt, hogy elfogadták az önkormányzat azon fellebbezését, mely a váradi Fellebbviteli Bíróság azon 2013/70. számú határozatát illette, mely a Fő utcai egykori pénzügyi palotának, illetve poliklinikának az irgalmas rendnek való visszaszolgáltatására vonatkozott. Konkrétabban: az indoklás szerint a Legfelsőbb Ítélő- és Semmisítő-szék helyt adott a Megyei Tanács fellebbezésének, és elrendelte az ügy újratárgyalását, melynek keretében a váradi Fellebbviteli Bíróságnak ellenőriznie kell, hogy létezik-e vagy sem a volt pénzügyi palotának egy államosítási dokumentuma, mivel jelenleg a dossziéban nem található egy ilyen akta, és szerinte ennek hiányában nem rendelhető el a visszaszolgáltatás, ugyanis a törvény csak az 1945. március 6. és 1989. december 22. között átvett ingatlanokra vonatkozik.

Egyéb okok

A Legfelsőbb Ítélő- és Semmisítő-szék megköveteli a váradi Fellebbviteli Bíróságtól azt, hogy ellenőrizze: az átvétel pillanatában ez az ingatlan kórházként működött-e, mivel olvasatában nyilvánvaló, hogy egy pénzügyi palota nem képezhette átvétel tárgyát egy olyan dekrétum alapján, mely egészségügyi intézményekre vonatkozott. Másrészt pedig megítélésében össze kell hasonlítani azt a dokumentációt, mely a visszaszolgáltatási döntés alapját képezte, és azt a dokumentációt, mely a mizeri kórház 2000-es évi visszaszolgáltatásának alapját képezte annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen: nem véletlenül ugyanazon akták alapján kérik-e a pénzügyi palota visszaszolgáltatását, melyek alapján megtörtént egy másik ingatlan, vagyis a mizeri kórház visszaszolgáltatása. Másrészt a Legfelsőbb Ítélő- és Semmisítő-szék azt is elrendeli: ellenőrizzék azt is, hogy az irgalmas szerzetesrend jogi személyiség volt-e vagy sem a visszaszolgáltatási kérvény megfogalmazásának pillanatában, vagyis törvényesen alakult-e újra 1990 után. Emellett a Legfelsőbb Ítélő- és Semmisítő-szék azt is kéri a Fellebbviteli Bíróságtól: ellenőrizze, hogy a visszaszolgáltatási döntés teljesíti-e a törvény által előírt feltételeket. Emellett sérelmezi, hogy úgy döntöttek a visszaszolgáltatásról, hogy megtörtént volna az ingatlan világos topográfiai beazonosítása, ezért azt is elrendeli, hogy végezzenek egy topográfiai és egy építészeti szakfelmérést.