Pénzügyeit tekintette át Hévíz

Pénzügyeit tekintette át Hévíz
Hévízen az önkormányzat adóbevételei tavaly a 2017. évihez képest 14 százalékkal nőttek mindamellett, hogy sem adóemelésekre, sem új adónemek bevezetésére nem került sor.

Mindezt a képviselő-testület a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete végrehajtásának áttekintése során állapította meg. A múlt év utolsó negye­dében történt pénzügyi változások miatt átvezetésekkel módosították a tavalyi költségvetést. A 2018. évi pénzügyi mérleg főösszege 212 millió 268 ezer forinttal nőtt, összességében 176 millió forinttal teljesült túl az adóbevétel.
Megvizsgálta a városvezetés az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolását is: összesen 16 szervezet, köztük egyházak, civil szervezetek, önkormányzati társaságok 2018. évi IV. negyedéves elszámolását fogadták el. Tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a polgárőr egyesület munkájáról. Ezzel kapcsolatosan Papp Gábor polgármester kiemelte: az Alsópáhokkal kötött polgárőri együttműködés gyümölcsöző, eredményessége napi szinten tapasztalható, s a város közbiztonságát tovább fokozza a kamerarendszer folyamatban lévő bővítése is. Foglalkozott továbbá a képviselő-testület lakossági kéréssel: az Árpád-közből érkezett megkeresést méltányolva az önkormányzat úgy döntött, hogy ott az ivóvízvezeték hálózatának megújítási folyamatát a lehetséges eszközökkel felgyorsítja.
Közbeszerzési eljárást írt ki a testület a rekonstrukció alatt lévő nagy autóparkoló zöldfelületének fejlesztésére, a beruházás finanszírozását több forrásból oldja meg az önkormányzat.
A február végén tartott ülésen megállapítást nyert, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi képviselő határidőre eleget tett.