Pénzhez jutnak magyar vezetésű önkormányzatok

Pénzhez jutnak magyar vezetésű önkormányzatok
Megyei tanácsülés volt, amelynek egyik napirendi pontja pénzösszegek leosztására vonatkozott a Bihar megyei önkormányzatoknak az államháztartási törvény alapján. Európai uniós visszamenőleges finanszírozású projektre vonatkozó előterjesztések is voltak.

A Bihar megyében található 101 közigazgatási területi egység közül 93 önkormányzat részesül finanszírozásban, az összesen 15.465.000 lejből 83 községnek 115,57 ezer lej jut, 6 városnak 1.174.000,44 lej és 4 megyei jogú városnak 1.009.000 lej. A magyar lakossággal is rendelkező településeken a támogatások a következőképpen alakulnak: Érábránynak összesen 154 ezer lej jut, Vedresábránynak 196,60 ezer lej, Antnak 5 ezer lej, Bályoknak 261,81 ezer lej, Feketebátornak 283,10 ezer lej, Bihar községnek 161 ezer lej, Borsnak 132 ezer lej, Érbogyoszlónak 170,60 ezer lej, Feketekápolnának 249,37 ezer lej, Kerpényednek 258,15 ezer lej, Hegyközcsatárnak 206,60 ezer lej, Kiskerekinek 170,10 ezer lej, Vámosláznak 176,60 ezer lej, Illyének 43 ezer lej, Érkörtvélyesnek 202 ezer lej, Dernának 65 ezer lej, Bihardiószegnek 170,60 ezer lej, Drágánfalvának 249,77 ezer lej, Várasfenesnek 250,85 ezer lej, Gyapjúnak 227,44 ezer lej, Körösgyéresnek 59,60 ezer lej, Alsólugasnak 171 ezer lej, Nagyürögdnek 230,04 ezer lej, Fugyivásárhelynek 40 ezer lej, Hegyközpályinak 170,60 ezer lej, Magyarremetének 304,79 ezer lej, Biharfélegyházának 230 ezer lej, Szalacsnak 182 ezer lej, Szalárdnak 210 ezer lej, Szentjobbnak 140 ezer lej, Szentandrásnak 4,60 ezer lej, Berettyószéplaknak 95 ezer lej, Érsemjénnek 200,60 ezer lej, Értarcsának 150 ezer lej, Paptamásinak 170 ezer lej, Köröstárkánynak 234,60 ezer lej, Tótinak 226,60 ezer lej, Mezőtelegdnek 81 ezer lej, Tenkének 135 ezer lej, Céckének 332,39 ezer lej, Belényesújlaknak 264,30 ezer lej, Révnek 100 ezer lej, Érszőllősnek 270 ezer lej.

A városok közül az RMDSZ-es vezetésű megyei önkormányzattól Élesd 140 ezer lejt kap, Vaskohsziklás 10 ezer lejt, Diófás 327,74 ezer lejt, Vaskoh 10 ezer lejt, Érmihályfalva 336,70 ezer lejt, Székelyhíd 350 ezer lejt. A megyei jogú városok közül Nagyszalontának 327 ezer lej, Belényesnek 20 ezer lej, Margittának 392 ezer lej jut.

Nagyvárad 270 ezer lejjel gyarapodik a megyei költségvetésből, ebből 180 ezer lejjel az Ady Endre Elméleti Líceum távhőrendszerének felújítása lett megfinanszírozva, 50 ezer lejjel a Szacsvay Imre Általános Iskola főépület-homlokzatának renoválása és 40 ezer lejjel a szlovák személyi plébániánál szükséges javítások.

Egyéb határozatok

Egy másik határozattervezet költségvetés-kiigazításokról szólt a megyei tanácsnál és az ennek alárendelt közintézményeknél. Pásztor Sándor tanácselnök jelezte: a filharmónia épületével lenne két komolyabb befektetés, az egyik az utcafront renoválása, ezen már dolgoznak, így nemsokára megszülethet a projekt, és elindulhatnak vele. Ugyanakkor visszavontak a tetőfelújításra szánt 500 ezer lejt, ugyanis még tart a jogi procedúra a római katolikus egyházzal, és amire megegyeznek, valószínűleg ősz lesz, így nem lenne értelme ott tartani ezt az összeget, mert októberben, novemberben úgyse lehet majd tetőt renoválni. Beterveztek egy külső liftet is a filharmónia épületébe a fogyatékkal élők számára, mely kivitelezésnek szintén a jog helyzet tisztázása után fognak nekilátni.

Ezúttal átmentek azok az európai uniós visszamenőleges finanszírozású projektre vonatkozó előterjesztések, melyek olyan munkálatokról szólnak, mint a Bél- Tenke- Les közti A792-es megyei út és a Pusztaújlak- Kabaláspatak- Borszeg- Alsótótfalu közti A767-es megyei út felújítása és korszerűsítése, valamint a Körösvidéki Múzeum új székhelyének második rekonstrukciós szakasza, és ezek összesen 32 millió lej értékűek. A képviselő-testület emellett határozat formájában elvi beleegyezését adta arra, hogy társuljon egyrészt a Megyei Tanács, Mezőtelegd és Székelyhíd, másfelől pedig Paptamási az ipari parkok részvénytársaság keretében, és természetbeni apporttal növeljék a társaság törzstőkéjét Paptamási részéről.

Az új tantervekben rengeteg választható tantárgy jelenik meg az iskolák szintjén, amiket a tanintézetek a helyi önkormányzatokkal a helyi igényeknek megfelelően kell kialakítsák. A minisztériumi kerettantárgyakhoz magyar fordításokat kell készíteni, és Bihar megye lett kiválasztva a képzések céljából, konkrétabban augusztus végén Nagyvárad, így a képviselő-testület rábólintott arra is, hogy ennek megfelelő lebonyolítása érdekében partnermegállapodást kössön a Megyei Tanács a tanfelügyelőséggel.

Ciucur Losonczi Antonius