Pénzforrások szakmai képzésekre

Pénzforrások szakmai képzésekre

Nagyvárad – Hétfő délelőtt
szemináriumot szerveztek a Kereskedelmi- és
Iparkamara székhelyén a Szektoriális
Operatív Program- Humán Erőforrás
Fejlesztések kiírás keretében
megpályázható
pénzalapokról.


A Szektoriális Operatív Program-
Humán Erőforrás Fejlesztések
kiírások keretében
megpályázható pénzalapok
célja Románia európai uniós
gazdasági
kohéziójának
  a
felgyorsítása. A program hét
alappillérre támaszkodik, melyek a
következő területeket
célozzák meg: oktatás és
szakmai továbbképzés a
gazdasági növekedés
támogatása érdekében; az
élethosszig tartó tanulás
összeegyeztetése a munkaerőpiac
igényeivel; a munkavállalók
alkalmazkodó képességének
növelése; az állami
foglalkoztatási rendszer
korszerűsítése; a
munkahelyteremtő intézkedések
promoválása; a társadalmi
beilleszkedés elősegítése,
valamint a technikai segélynyújtás
biztosítása. A szemináriumon a 2.
számú priorítási tengely
két pályázati
kiírásáról, az
“Átmenet az iskolapad és az aktív
élet között”, illetve a
“Hozzáférés a folyamatos szakmai
továbbképzéshez”
elnevezésű tenderekről esett
szó. Mindkettő a  stratégiai
jellegű
projekteket érinti, melyeket
országos, multiregionális vagy
szektoriális szinten lehet gyakorlatba
ültetni. Ezek értéke 500 ezer
és 5 millió euró között
mozoghat, és legkevesebb 6 hónap,
legtöbb 3 év alatt kell őket
megvalósítani.

Pályázati
kiírások


Az “Átmenet az iskolapad és az
aktív élet között”
kiírás esetén a
pályázatok benyújtási
határideje  2009. augusztus 17-e.
Többek közt felsőfokú
tanintézmények,
munkáltatók, szakmai egyesületek,
szakszervezetek, iparkamarák és civil
szervezetek élhetnek a lehetőséggel,
összesen 75 ezer euró van biztosítva
erre a célra. Az önrész 15 % (az
állami költségvetéstől
függő entitások
számára), 5 % (kis- és
közepes vállalkozások, cégek
részére), illetve 2 % (egyéb
intézmények esetében). A
cél a majdani végzős diákok
foglalkoztatási arányának a
növelése, a szakmai
tanácsadói szolgáltatások
jobbítása, az intézmények
közötti partner kapcsolatok
promoválása és fejlesztése,
valamint a végzős fiatalok munkapiaci
beilleszkedésének a
monitorizálása. Ezeket egyebek mellett
szakmai felkészítő tanfolyamok
szervezésével,
tájékoztató kampányokkal
és innovatív
tevékenységekkel lehet
megvalósítani.


A “Hozzáférés a folyamatos szakmai
továbbképzéshez”
elnevezésű tender esetén a projektek
benyújtási határideje 2009.
július 20-a. Többek közt
engedélyezett szakmai
továbbképző és
tanácsadói központok, a humán
erőforrás fejlesztésben
érintett civil szervezetek, szakmai
egyesületek, szakszervezetek és
iparkamarák pályázhatnak, azzal a
céllal, hogy szakmai támogatást
és továbbképzést,
innovatív megoldásokat
biztosítsanak az alkalmazottaknak.


Állami támogatások


A 2. számú priorítási
tengely keretében állami
támogatások is lehívhatóak,
cégek  pályázhatnak. A
fiatal alkalmazottak nevelési programjára
közel 2,5 millió euró van kiutalva,
a pályázatok leadási
határideje 2009. október 30-a. Olyan
tevékenységre lehet pénzt
igényelni, mint például a fiatal
alkalmazottaknak egy mentor  általi
felkészítése, szakmai
tanácsadás az ifjú
munkavállalók részére vagy
mentoroknak a képzése. A saját
alkalmazottak továbbképzési
programjára több mint 38,5 millió
euró van elkülönítve, a
pályázatok leadási
határideje 2009. október 30-a. Olyan
tevékenységek jöhetnek
számításba, mint
például humán
erőforrás stratégiáknak
és terveknek az aktualizálása vagy
a saját alkalmazottak folyamatos
képzése. Bővebb
információk a +4-021-311.11.62 vagy a
+4-021-312.11.61 telefonszámokon, valamint a
cndiptoiposdru@tvet.ro e-mail címen
kaphatók.

Ciucur Losonczi Antonius