Pénteken választanak

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület valamennyi egyházmegyéjében 2010. augusztus 27-én tisztújító közgyűléseket tartanak, melyek során a közgyűlések tagjai megválasztják az egyházmegyék új tisztségviselőit.

Szerkesztőségünk az elmúlt napokban lehetőséget biztosított a Szatmári Református Egyházmegye két, és a Nagykárolyi Református Egyházmegye három esperes-jelöltjének a bemutatkozásra és programjaik ismertetésére. Szatmár megye öt esperes-jelöltje közül hárman kívántak élni a felajánlott lehetőséggel (Szatmári Elemér pusztadaróci lelkipásztor, Nagy Sándor esperes és Csáki József Gedeon piskolti lelkipásztor). Kovács Sándor egri és Tukacs József Nagykároly-Belvárosi lelkipásztorok azonban nem kívántak nyilatkozni.