Példát mutató háromkirályok

Példát mutató háromkirályok
A Nagyvárad-Réti Református Egyházközségben immár sokéves hagyomány, hogy karácsony szentestéjén 23 órától sajátos hangulatú „éjszakai istentiszteletet” tartanak, ami az idén se maradt el.

Zsúfolásig megtelt december 24-én késő este a várad-réti református templom, talán annak is jeléül, hogy az ezt megelőző napok rohanásai, illetve az ünnepi ajándékosztás és vacsora elfogyasztása után sokan vannak még olyanok, akik a kényelmesebb tévénézést feladva inkább amellett döntenek, hogy ellátogatnak Isten házába, és részt vesznek egy olyan „éjszakai istentiszteleten”, melynek különlegessége abból fakad, hogy a 17. századi liturgiát követve, sok énekkel és zenével az egybegyűltek az Ige feletti csendes elmélkedéssel ünneplik Krisztus, a „fény fia” születését.

Látni vágyás

Elhangzott Krisztus születéstörténete Máté evangélista leírása szerint. Elmélkedésében dr. Pálfi József tiszteletes a háromkirályok példamutató magatartására hívta fel a figyelmet, akik Isten és emberkeresőek voltak, engedelmeskedtek a belső és felső hívásnak, vállalták az utat, és nem tértek le róla, hogy a megtalálás örömében részesülhessenek. Talán mágusok voltak, bölcsek, tudósok, filozófusok vagy pásztorok, sokat nem lehet tudni róluk, abban sem lehetünk biztosak, hogy hárman voltak, lehettek akár többen. Fontos azonban, hogy elindultak a betlehemi éjszakában ezen furcsa emberek, megjelenítve az egész világot, és azon túl az egész emberiséget. Kétezer éve él köztünk, bennünk és általunk az ő legendájuk a tartalmával együtt, megtalálható irodalmi és képzőművészeti alkotásokban, a köztudatunkban, mert van benne valami különös, a látni vágyás akarása, annak a fő célnak és vágynak a megfogalmazása, hogy találkozzunk Krisztussal, az ő közelében legyünk, közösségben vele, hangsúlyozta a tiszteletes.

A bensőséges hangulatú istentiszteleten közreműködtek a Váradi Dalnokok, és egy öttagú- Nagy Judit Noémi, Orosz Otília, Pálfi Noémi, Benedek Árpád, Márkus Zoltán- alkalmi kórus.

Ciucur Losonczi Antonius