Példás összefogás Kökényesden

Példás összefogás Kökényesden
Szatmár megye – Október 10-én, vasárnap délután 17 órai kezdettel ünnepi hálaadó istentiszteletre kerül sor a kökényesdi ökumenikus kápolnában.

A Kökényesdi Református Missziói Egyházközségben immár egy esztendeje annak, hogy a kökényesdi reformátusok a három évvel ezelőtt felépült ökumenikus kápolnába járhatnak istentiszteletre. Azelőtt a hívek a halmi református templomba jártak át, hogy részt vehessenek az istentiszteleteken. „Az elmúlt esztendőben a kökényesdi reformátusok azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy vegyem fel a kapcsolatot a helyi görög katolikusok elöljáróival, hogy engedélyezzék a havi két református istentiszteletnek az ökumenikus kápolnában való megtartását” – számolt be szerkesztőségünknek Fodor Lajos, halmi református lelkipásztor, aki a 37 lelkes missziói egyházközség híveinek kérésére felkereste Harangozó József görög katolikus esperest, kökényesdi parókus lelkészt, aki készséggel ajánlotta fel a kápolnát a helyi református istentiszteletek megtartására.

Az első évfordulót ünneplik

Az első, kápolnában megtartott istentiszteletünket egy évvel ezelőtt, 2009. október 11-én tartottuk meg, amelyen részt vettek a kökényesdi görög és római katolikus egyházközségek lelkipásztorai és hívei is. Ezt az örömteljes, ökumenikus összefogást szeretnénk megünnepelni most vasárnap, október 10-én, vasárnap 17 órai kezdettel egy ünnepi, hálaadó istentisztelettel, amelyen Isten Igéjét Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője hirdeti majd” – fogalmazott Isten iránti hálával Fodor Lajos, Kökényesdre beszolgáló, halmi lelkipásztor. A lelkész hozzátette, hogy az ünnepi istentiszteleten jelen lesz Kovács Sándor református és Harangozó József görög katolikus esperes, Vojtku László kökényesdi és Kovács István halmi római katolikus plébános, Szemák Miklós csedregi görög katolikus parókus, valamint a Halmi Református Egyházközség presbitériumának tagjai is. A szervezők minden Kökényesdhez kötődő, bármilyen felekezetű Istenben hívőt sok szeretettel hívnak és várnak a vasárnap délutáni hálaadó, ökumenikus istentiszteletre.