Pedagógusok találkozója zajlott

Akt.:
Pedagógusok találkozója zajlott
Április 15-én zajlott a 2015-2016-os tanévet záró pedagógus találkozó. Ez alkalommal, a Szent László Teológiai Líceum oktatói gazdaság szakos tanárokat láttak vendégül (60-70 főt).


A közös megbeszélések eredményeként olyan „jó gyakorlatokat” osztottak meg az érkezőkkel, amelyek az interdiszciplinaritás jegyében alkalmazhatóak.
Simona Ardelean (a gazdasági szakoktatás nagyváradi kör felelőse) nyitó beszédét követően előadást hallhattunk az interdiszciplinaritás fogalmáról, jellemzőiről, előnyeiről illetve hátrányairól. Ezt követően választ kaphattunk arra, hogyan alkalmazhatók és fejleszthetők a különböző területekről szerzett ismeretek/ képességek; „jó gyakorlatok” címszóval videofilmes betekintést nyerhettünk gazdaság szakos diákok kommunikáció, könyvelés, üzleti angol, minőségtan, s gasztronómia tanóráiba. Szem és fültanúi lehettünk annak, hogyan hozhatók kapcsolatba a gazdasági szaktantárgyak a kommunikációval, az angol nyelvvel, avagy a természettudományokkal: matematika, kémia stb. Az előadók (Albert Emese Andrea, Catona Valéria, Kele Tünde, Kor Erika, Nógrádi Márta, Tóth Trpkovici Timka) rávilágítottak arra, hogy a különböző ismeretek/ képességek nem csupán tanórai keretek között fejleszthetők; az extracurriculáris tevékenységek kitűnő alkalmakat teremtenek minderre. A kötetlen légkör, vonzó programok, interaktív elemek hasonlóan kimagasló eredményeket kreálhatnak. Ezt támasztották alá azon projektek, amelyeket megismertettek a házigazda oktatók.

Meggyőződhettünk arról, hogy életünk teljes egészében egymással összefüggő elemekből áll, s ez az átfogó szemlélet hatja át magát a gazdasági szakoktatást is. Ezen az irányvonalon haladók fejleszthetik pénzügyi kultúrájukat, felkészülhetnek termelői, kereskedői, fogyasztói, befektetői vagy munkavállalói szerepükre.

A házigazdák

A szakmai megbeszélés házigazdái voltak: a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum vezetősége, vala mint a gazdasági katedra pedagógusai- Albert Emese Andrea, Catona Valéria, Kele Tünde, Kor Erika, Monosi Lóránd, Nógrádi Márta és Tóth Trpkovici Timka.