Pázmány Péterről az öregdiákok

Pázmány Péterről az öregdiákok
Csütörtök este a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum egyik osztálytermében szokásos havi találkozójukat tartották a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai.

A megjelenteket Pásztai Ottó elnök köszöntötte, majd Tóth L. Ágnes egyesületi tag tartott előadást a Váradon született Pázmány Péter esztergomi érsekről, bíborosról, a magyarországi katolikus megújulás és ellenreformáció vezető személyiségéről, jezsuita szerzetesről, egyházi íróról. Többek közt elhangzott: protestáns családból származott, de 1583-ban mostohaanyja hatására katolizált. A kolozsvári jezsuita gimnáziumban tanult és 1588-ban belépett a rendbe. Krakkóban, Bécsben, majd Rómában folytatta tanulmányait, ezután filozófiát és teológiát tanított. Prédikációi, vitairatai kimagasló szerepet játszottak a magyar irodalmi nyelv megteremtésében, maradandó értékek. 1616-ben kilépett a jezsuita rendből, világi pap lett, és rövidesen elnyerte az esztergomi érseki széket. Célja, a művelt katolikus értelmiségi réteg megteremtése érdekében 1619-ben Nagyszombatban nevelőintézetet és papneveldét, 1623-ban Bécsben a későbbi Pázmáneumot, majd 1635-ben Nagyszombatban teológiai és bölcsészeti karral egyetemet alapított, az ELTE jogelődjét. Nevéhez fűződik Pozsonyban a jezsuita kollégium és iskola, Érsekújváron és Körmöcbányán a ferences kolostorok létrehívása. A hagyomány szerint 30 főúri családot térített vissza a katolikus hitre. Kiemelkedően sokoldalú képzettségű, mély vallásos meggyőződésű karizmatikus egyéniség és hazafi volt- hangsúlyozta az előadó, aki ezután a Trianon után alakult Pázmány Péter Társaságról is beszélt.

Ciucur Losonczi Antonius