Patthelyzetek a rangsoroló küldöttgyűlésen

Akt.:
Patthelyzetek a rangsoroló küldöttgyűlésen
Kedden este a nagyváradi vár multifunkcionális termében rangsoroló küldöttgyűlést tartott az RMDSZ városi szervezete. Beszámoltak a leköszönő tanácsosok, majd bemutatkoztak az új jelöltek. Az ezt követő rangsorolásnál szavazategyenlőségek alakultak ki.

Első napirendi pontként a leköszönő tanácsosok tartották meg tevékenységi beszámolójukat. Víg Hajnalka többek közt arról beszélt: 2014 augusztusában került az önkormányzati képviselő-testületbe, azt követően, hogy Delorean Gyula alprefektus lett. A jogi, majd az urbanisztikai és területrendezési bizottságnak lett a tagja. Részt vett a Constantin Brâncuşi Műszaki Kollégium igazgatótanácsi ülésein, körülbelül 1300 tanácsi határozatot, illetve javaslatot tanulmányozott. Kis Gábor felidézte, hogy Pásztor Sándor államtitkári kinevezése után lett tanácsos. Azt mondta: sok olyan témával szembesült, melyek korábbi mandátumvége, vagyis 2008 óta érintetlenek maradtak, például Szőllős sem fejlődött eléggé, és Velence sem domborított a problémák megoldásában. Reményét fejezte ki, hogy sikerül befejezni az egykori várad-szőllősi temető helyén levő parkban az emlékhely kialakítását. A szenátorrá választott Biró Rozália helyére került Ritli László Csongor frakcióvezető szerint viszontagságos, de eredményes mandátumot hagy maga mögött. Felelevenítette az RMDSZ-nek a helyi adók emelése és a magyarságot hátrányos érintő tanügyi változások ellen vívott harcait, és törvénytelennek nevezte a Bolojan-adminisztráció azon szokását, hogy sok előterjesztés csak a tanácsülés előtti órákban kerül a képviselők elé. Sárközi Zoltán úgy fogalmazott: nem azért nem jelöli magát, mert megsértődött volna, hanem amiatt, mivel úgy érzi, nyolc év után feltöltődni vágyik, és úgy gondolja, ezentúl csupán a civil életben és a gazdasági szférában tevékenykedve is hozzá tud járulni a problémák megoldásához, a fejlődéshez. Arról is beszélt, büszke amit a műemlékvédelem terén tett, sikertelenségnek tartja azonban az Emília-malom lebontását. Szabó József arra tért ki, hogy az első ciklusában fiatal tehetségként tartották őt számon, az elmúlt négy évben pedig közvetíteni próbált a megye és a város közt. Huszár István alpolgármester arra emlékezett vissza, hogy majdnem három évig ellenzékben voltak, és bár azóta se könnyebb, legalább eredményes a munkájuk, ami azzal is lemérhető, hogy a magyarok kezdik visszanyerni az önbizalmukat.

Hozzászólások

A hozzászólások rendjén Biró Rozália szenátor, megyei választmányi elnök azt emelte ki: bár sokan azt teszik, nem hasonlítható össze az ő és a Huszár István alpolgármesteri tevékenysége, mert mindig mások a körülmények, a szakmai és az emberi adottságok. „Nincs jobb vagy rosszak, hanem más milyenebb van”- hangoztatta. Meglátásában sokat kell küszködni, és köszönetet mondott az RMDSZ által javasolt igazgatóknak és aligazgatóknak a helytállásukért.

A Bihar Megyei Ifjúsági Területi Egyeztető Tanács elnökeként Debreczeni Sándor elnök azt indítványozta, hogy a jelöltlistán a 4. hely az ifjúságot illesse, Bimbó-Szuhai Tibor észak-rogériuszi RMDSZ-elnök pedig szintén hatástalanul azt kezdeményezte, hogy ahogyan a megyei jelöltlista állításakor Pásztor Sándor állított össze egy konszenzusos összefogás-listát, úgy a városi testület is bízza meg ezzel Huszár Istvánt, hiszen ennek üzenete lenne, és különben is, a jelöltek közt vannak, akik az egyházat, az ifjúságot, a nőket, a civileket és a pedagógusokat képviselik.

A jelöltek

Ezt követően a jelöltek mutatkoztak be. Borsi Imre Lóránt azt közölte magáról: tősgyökeres váradi, jelszava az Isten, a haza, és az emberek szolgálata, általában a csapatban ő „a melós”, a munkáját pedig alázattal végzi. Hochhauser Ronaldtól megtudtuk, hogy jelenleg muzeológus, az MTA külső tagja, több mint 35 konferencián vett részt, tanulmányok szerzője. Kecse Gabriella arról szólt, hogy anyaként, oktatóként, civil szervezeti vezetőként miként próbál úgy helyt állni, hogy a sikerekbe ne szédüljön bele, és a kudarcok ne törjék össze. Kecskés Irén Mónika úgy jellemezte magát, hogy a Partium Rádió igazgatója, kilenc éve Kiss Sándor munkatársa a Megyei Tanácsnál, és négy uniós pályázatnak volt a projektmenedzsere. Kerekes József református lelkipásztor az egyháza számára kért befutó helyet. Bejelentette: ugyan benyújtotta a jelöléséhez szükséges iratokat, de a helyét a reformátusok által javasolt személynek adná át. (Mivel a kérése nem talált meghallgatásra, a titkos szavazás közben azt mondta, visszalép). Kirei Melinda azt árulta el magáról, hogy biofizikus, önkéntesként is dolgozik, három gyermek édesanyja. Családbarát politikát folytatna, és célja, hogy a városi kórházban ápolt gyermekek hozzátartozói számára jutányos áron biztosítsanak garzonlakásokban helyeket. Kis Gábor a tervei közt említette, hogy a színház háta mögött legyen süllyesztett parkoló és tároló, Várad-Szőllősön pedig zöldövezetek és parkok létesüljenek a tömbházak közti kihasználatlan területeken. Pető Dalma szerint prioritás kell legyen egyebek mellett, hogy megoldást találjanak a lakosság egészségügyi problémáira, támogassák a kulturális életet, és a magyar nyelvű oktatást. Végh Margaréta annyit árult el magáról, hogy matematika-informatika tanár, és a nagyszalontai líceumban dolgozik.

Titkos szavazás

Az SZKT-határozata alapján a listát a helyi RMDSZ-elnök kell vezesse polgármester-jelöltként, Várad esetében ez a személy Huszár István. Így a szavazócédulán csak kilenc jelölt neve szerepelt, akik közül a titkos szavazáskor a küldötteknek háromnak a nevét kellett kihúzzák, azokét, akiket nem javasoltak a helyi tanácsosi tisztség betöltésére, ami egy kisebb vita tárgyát képezte. A 62 szavazólap közül 3 érvénytelen volt. A legtöbb szavazatot (51-51) Kecse Gabriella és Kirei Melinda kapták. Utánuk következett Kis Gábor (50), majd hármas holtverseny alakult ki, ugyanis Pető Dalma, Hochhauser Ronald és Kecskés Irén Mónika egyaránt 41 voksot kaptak. A sort Borsi Imre Lóránt (32), Kerekes József (31) és Végh Margaréta (16) zárták. Mivel szavazategyenlőségek alakultak ki, az érintettek rangsorolásról később döntenek. Az eredményhirdetés után Borsi Imre Lóránt a sajtót arról tájékoztatta, hogy ő is visszalép.

Ciucur Losonczi AntoniusA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .