Pasztorációs konferencia volt

Pasztorációs konferencia volt
Március 31. és április 2. között a Nagyváradi Katolikus Egyetemi Lelkészség és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében Nagyváradon tartották a XXII. Egyetemi Pasztorációs Konferenciát.

Az évente megrendezésre kerülő konferencia célja négy pontban foglalható össze: a Kárpát-medence területén tevékenykedő egyetemi lelkészek számára továbbképzési és találkozási lehetőség biztosítása; az információcsere megkönnyítése, ötletek, tapasztalatok, módszerek megosztása; közös gondolkodás e sajátos lelkipásztori terület helyzetéről, változásairól, lehetőségeiről; a jelenlévők megerősítése, bátorítása a kitartó munkára e missziós területen, az egyetemi pasztorációban. A háromnapos konferencia keretében április 1-én, pénteken 18.30 órakor Exc. Böcskei László megyés püspök az egyetemi lelkészekkel és munkatársaikkal közösen szentmisét mutatott a Püspöki Palota kápolnájában.