Pásztai Ottó maradt a premontrei öregdiákok elnöke

Pásztai Ottó
Pásztai Ottó
2018. január 11-én, csütörtök este tartotta tisztújító közgyűlését a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete a Szent László Líceumban. Megújult a vezetőség, és két évre ismét Pásztai Ottónak szavaztak bizalmat.

Az első napirendi pont a 2016-2017-re vonatkozó jelentés ismertetése volt. Pásztai Ottó elnök kifejtette: a megalakulásuk óta ez a 24. beszámolójuk, és nyugodt szívvel elmondhatják, hogy ismét mozgalmas két évet tudhatnak maguk mögött. Sajnos az életkori sajátosságaik következtében 14 kedves kollégától és 4 tiszteletbeli tagjuktól kellett búcsút venniük. Öregdiák társaik egy részét ugyanakkor különböző betegségek gyötrik, így mozgásukban korlátozottakká váltak.

Számtalan rendezvényt szerveztek, találkozóik zömére jeles előadókat hívtak meg, valamint saját házuk tájáról biztosítottak előadókat. Szereplésükért köszönet illeti Tóth L. Ágnest, néhai Barabás Györgyöt, Zalder Évát, Makai Zoltánt, Miklós Mihályt, Vonház Antalt, Szebeni Lajost, Hatfaludy Hubát, Kovács Károlyt, Nikolits Annát, Pásztai Katalint, Thurzó Sándor Józsefet, Meleg Vilmost, Hajdú Gézát, Zilahi Bertalant, Benedek Ramónát és Molnár Júliát. Az öregdiákok igen sok civil eseményen, koszorúzáson vettek részt, ebben Jakab György, Makai Zoltán és a Kovács-család jeleskedett, körükben továbbra is a legnagyobb sikere a Szacsvay Akadémiának van.

Beszámolók

Elhangzott az is: az egyesület az alapítása óta kitűnő kapcsolatot ápol a Szent László Líceummal, így gyakoriak a közös rendezvények. Továbbra is sikere van a név- és születésnapi köszöntőknek, a visszajelzések meghatott, meleg hangú köszönetet tolmácsolnak. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság konferenciáin Makai Zoltán, Kupán Árpád és Pásztai Ottó tartottak előadásokat. Újdonságnak számít, hogy a bevezetett, híres váradi polgárokról és családokról szóló előadássorozaton az említett három öregdiák is tartott expozét.

Pásztai Ottó jelezte azt is: betöltötte 88. életévét, ezért természetes, hogy fokozatosan át kell adnia az egyesületre vonatkozó tennivalók egyre több részét: sokrétű kapcsolatok fenntartása az iskolákkal, szavaló versenyeken való részvétel, illetve díjazás, Ki mit tud- zsűrizés, a hírlevél anyagának frissítése, összeállítása, a különféle pályázatokon részt vevő fiatalok forrásmunkákkal való segítése, javaslatok a meghívott előadókra stb.

Hatfaludy Anna a számviteli és pénzügyi jelentést, Hatfaludy Huba a kuratóriumi, Makai Zoltán az ellenőrző bizottsági jelentést ismertette.

A nyílt szavazás után a következő helyzet alakult ki: elnök- Pásztai Ottó, alelnök- Szebeni Lajos, titkár- Vonház Antal, pénztáros- Fazekas Sándor, könyvelő- Hatfaludy Anna, vezetőségi tag- Tóth L. Ágnes, Miklós Mihály, a kuratórium összetétele- Hatfaludy Huba elnök, Zilahi Bertalan, Bod Ildikó, az ellenőrző bizottság tagjai- Pogány Sándor, Makai Zoltán, Kovács Károly.

Ciucur Losonczi Antonius