Páskándira emlékeztek Szatmárhegyen

Páskándira emlékeztek Szatmárhegyen

Szatmár megye – Péntek délután
hét órakor kezdődött
Szatmárhegyen az a megemlékezés,
melynek keretében megkoszorúzták
Páskándi Géza Kossuth-díjas
költő szülőházán
elhelyezett emléktáblát is.

Muzsnay Árpád főszervező
köszöntötte az egybegyűlteket, majd
Huszti Gyula, az RMDSZ szatmárhegyi
szervezetének elnöke méltatta az
Páskándi pályafutását
és a szülőfaluhoz való
kötődését.


Ezután a megemlékezők
ellátogattak a Páskándi-szoborhoz. Itt
Szűcs Szabolcs, Szatmárhegy
alpolgármestere mondott beszédet. Elmondta, a
múlt ismerete nélkül sem jelen sem pedig
jövő nem létezik, szellemi
értékeink óvása épp
ezért mindennapi feladatunk. Szűcs
rámutatott, alpolgármesterként
különösen jó érzéssel
tölti el, hogy egy olyan település
vezetője lehet, amellyel a
Kárpát-medencében élők
kultúrája és története
szempontjából több jelentős
személyiség került kapcsolatba, kik
közül nem egy itt alkotott. Hangsúlyozta,
támogatni kell azokat a törekvéseket,
melyek értékeink felmutatását
célozzák, éppen ezért helye van
és lesz például a II.
Rákóczi Ferenc
megemlékezéseknek, épp úgy,
mint azoknak a rendezvényeknek, melyek a
település helyét és
szerepét igyekeznek tudatosítani a
térség, sőt egész Európa
szempontjából.


A Szatmárhegyi Általános Iskola
tanulóinak műsora következett
ezután. A diákok Páskándi
műveket adtak elő Kovács Franciska
és Miklovics Jolán tanárnő
vezetésével.


A Páskándi állandó
kiállítás megnyitására
háromnegyed kilenckor került sor.
Köszöntőt mondott Szatmárhegy
polgármestere, Daniel David, valamint Günthner
Tibor RMDSZ-es szenátor. Günthner
hangsúlyozta, a kiállítás
létrehozásáért dicséret
és hála illeti az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE)
és a Petőfi Irodalmi Múzeumot, melyek
együttműködésének
köszönhetően az író szelleme
végleg visszaköltözött
Szatmárhegyre. Reményét fejezte ki,
hogy a Páskándi fémjelezte
mentalitás Szatmárhegy és az
egész megye magyarságának a
hétköznapjaiba is beköltözik,
merünk modernek, egyben
hagyományőrzőek is lenni, az új
kihívásoknak múltunkra,
önazonosságunkra alapozva tudunk
megfelelni.


Az állandó tárlattal kapcsolatban
Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke
elmondta, jövőre lesz tizenötödik
esztendeje, hogy Páskándi Géza
elhunyt. Úgy érzi fel kell vállalnunk
azt, hogy az elkövetkezendő esztendőben,
épp e tárlat hasznosságát,
tudatot formáló
kisugárzását tartva szem előtt,
kötelességünknek tekintsük
összegyűjteni és e
kiállításhoz hasonlóan
közkinccsé tenni mindazt, ami az
íróval kapcsolatos emlék és
dokumentum a szülőfaluban, vagy
Szatmárnemetiben, Kolozsvárt és
Bukarestben fellelhető. A még
hiányzó polgári és
egyházi születési anyakönyvek, az
iskolai dokumentumok fénymásolatai, az
íróval kapcsolatos fényképek
felkutatása és gyűjtése
honismereti-, illetve irodalmi köröknek gazdag
feladata lehet.


Ezután András Gyula
színművész olvasott fel az
író műveiből, majd az
összegyűltek megtekinthették a
tárlatot, melyen mintegy ötven
fénykép látható
Páskándi életéről,
keziratainak hiteles másolatáról
és egyéb vele kapcsolatos
dokumentumról.