Partneri viszonyra törekszik az önkormányzat a civil szervezetek közt

Partneri viszonyra törekszik az önkormányzat a civil szervezetek közt

Nagyvárad – Dr. Fleisz János
nagyváradi önkormányzati
képviselő egy alkalommal hiányzott a
tanácsülésekről, és hat
javaslattal, illetve hozzászólással
élt. Több szak-, illetve eseti
bizottságban is tevékenykedik.


A városatya priorításai
közé
  tartozik egy városi
civil stratégia kidolgozása, az
önkormányzat és a civil szervezetek
közötti partneri viszony
intézményes kereteinek
kialakítása, a várad-velencei
negyed legsürgetőbb
problémáinak rangsorolása
és ezek megoldásának
előmozdítása, valamint a
nagyváradi magyarság sajátos
törekvéseinek a támogatása.
Több szak-, illetve eseti bizottságban is
tevékenykedik.  A Munka-,
egészség- és
családügyi, szociális és
gyermekvédelmi szakbizottság
titkára, és tagja a Nagyvárad
Metropolisz Övezet
közgyűlésének, az
Országos Lakásügynökség
fellebbezési bizottságának, a
Szent László Római Katolikus
Gimnázium és az Alexandru Roman
Általános Iskola
vezetőtanácsának és a
bérbe adható területek
elbíráló
bizottságának. Javasolta  a
velencei körzethez tartozó utak és
utcák minőségének
javítását (nyolc utca
leaszfaltozása), a negyedbeli közterek
és parkok rendbetételét, a Templom
tér kitisztítását és
rendezését. Elősegítette a
Nagyvárad hosszú távú
fejlesztésére vonatkozó
stratégia kulturális, szociális
és tanügyi része
véglegesített változatának
a kidolgozását.

Egyéb
tevékenységek


Megszervezte a Tudós
püspökök
 
elnevezésű rendezvényt és
hozzájárult a
Szacsvay-emlékülés
lebonyolításához. Tavaly
novemberben civil találkozót rendezett a
demokrácia
kérdéskörével kapcsolatban.
Az idei Festum Varadinum ünnepségsorozat
keretében ismét megszervezte a Civil
Szervezetek Napját
, ahol
megtárgyalták a városi
önkormányzat és a civil szervezetek
közötti partneri kapcsolat
kiépítésének
lehetőségeit. Dr. Fleisz
János
ugyanakkor tanügyi és
tudományos- kulturális vonalon több
rendezvényt, tanácskozást
és találkozót szervezett, illetve
irányított.
Célkitűzései közé
tartozik, hogy partneri viszony
kialakításával biztosítani
lehessen a civil szervezetek
részvételét a városi
döntések
előkészítésében.
Fokozottabb hangsúlyt helyezne a város
elhanyagolt lakónegyedeinek a
felzárkóztatására,
és bevonná a lakosságot is a
javaslatok és döntések
előkészítésébe. A
kulturális sokszínűséget a
magyar kulturális eredmények
terjesztése által
biztosítaná.

Ciucur Losonczi Antonius