Partiumi magyarok a Szent Mihály napi forgatagon

Partiumi magyarok a Szent Mihály napi forgatagon
Nagyváradi és szatmári magyarok is részt vettek szeptember 29-én az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban megrendezett Szent Mihály napi forgatagon, melyen Orbán Viktor miniszterelnök felavatta a Nemzeti Összetartozás Emlékművét.

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szervezésében nagyváradi és szatmári magyarok is részt vettek a magyarországi Ópusztaszeren évente megrendezésre kerülő Szent-Mihály napi forgatagon. Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke és Veres Kupán Enikő, az EMNT Szatmár megyei elnöke kísérte el az ünnepségen részt vevő partiumi magyarokat. Az egész napos ünnepség helyi, azaz magyarországi idő szerint fél tízkor állampolgári eskütétellel kezdődött, majd tíz órától ökumenikus istentisztelettel folytatódott a szeri monostorromoknál. Böjte Csaba ferences szerzetes és Orosz Attila bácskai református esperes beszélt a szép számban összegyűlt hallgatósághoz. Böjte Csaba jól ismert humorával beszélt a hallgatósághoz, kiemelve a cselekvő szeretet fontosságát, mely családokat és nemzeteket is képes megmenteni, felemelni, ugyanakkor hangsúlyozta a Kárpát-medencében együtt élő népek közötti megértés fontosságát is.

A felsereglés talán legjobban várt eseménye a délelőtt tizenegy órakor kezdődött szoboravatási ünnepség volt, melyen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke leplezte le A Nemzeti Összetartozás Szobrát. Matl Péter kárpátaljai szobrászművész közel tíz méter magas alkotása egy kitárt szárnyú, 210 centiméter magas bronz turulmadarat ábrázol karddal a karmai között, egy faragott mészkőoszlop tetején. A körszobor az emlékpark szinte minden pontjáról látható. Az oszlop pásztorbotra emlékeztet, oldalait indás mintázat fonja körül az összetartozást, a nemzet egységét jelképezve. A népi díszítőművészetből ismert növényminta bimbói a történelmi vármegyék bronzból öntött címerei. A szobor kelet-nyugati tájolású, ami a magyarság vándorlásának irányára utal.

Két eszmerendszer

A miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás Emlékművének az avatásán elmondta: a szobor arra figyelmeztet, hogy minden magyar elszámolással tartozik minden magyar felé. A miniszterelnök hangsúlyozta: ma Magyarországon két eszmerendszer áll szemben egymással, az egyik, amelyik a széthúzást hirdeti, ezt az eszmét hirdetik és gyakorolják azok, akik 2004. december 5-én megtagadták a határon túli magyarokat, a másik szemlélet pedig az, amely minden magyar integrálására törekszik. Ez utóbbi törekvésnek egyik kiemelkedő lépése a könnyített honosítási folyamat beindítása, jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor kiemelte: a magyar világnemzet, hiszen az ország határai és a magyar nemzet határai nem esnek egybe, ráadásul milliók kerültek ezeréves szálláshelyükön kívülre, így, azért, hogy erős politikai közösség jöjjön létre, szükség van az összetartozás megerősítésére.

Az idő jele

A kormányfő hangsúlyozta: a Turul a magyarok ősképe, melybe mindenki beleszületik, mint a nyelvbe és a történelembe. „Onnantól, hogy a világra jövünk, a mi hét törzsünk köt szövetséget, a mi Szent Istvánunk alapít államot, a mi seregeink vesztenek csatát Mohácsnál a Turul madár pedig, a most élő, a már meghalt és majd megszülető magyarok nemzeti azonosságának jelképe” – hangoztatta Orbán Viktor. Felidézte: Szent Mihály ideje a gazdasági év fordulója, a pásztorok ilyenkor adnak számot a jószággal. A politikus és a gazdaember is pásztor, el kell számolnia a rábízottakkal; a jó pásztor az, aki megkeresi az elveszett juhot – mondta. „Elszámolni jöttünk önökhöz, elszámolni a ránk bízottakkal. Ma nyugodtan vethetünk számot, és mondhatjuk egymásnak, örüljetek, mert megtaláltuk elveszett juhainkat” – fogalmazott a miniszterelnök. Hangsúlyozta: ez az emlékmű azt üzeni, hogy egyetlen anyaország létezik, az, amely képes minden magyart a trianoni határokon innen és túl egyetlen közösségben egyesíteni. Orbán Viktor szerint aki politikára „adja a fejét”, annak tudnia kell olvasnia a jelekből, ennek képessége a kormányzáshoz nélkülözhetetlen. „Aki aki tud olvasni a jelekből, az láthatja, új törvények világa közeledik az európai kontinens felé. Ennek a formálódó új világnak az első parancsolata úgy hangzik: az erősek egyesülnek, a gyengék széthullnak, vagyis az erős nemzetek tagjai összefognak, a gyenge nemzetek széthullnak. Azt kívánom minden magyarnak, legyen füle a hallásra és olvassanak a jelekből” – mondta.

Gazdag programkínálat

Az avatási ünnepség után a Kormorán együttes muzsikált az emlékmű előtt felállított színpadon, de az emlékpark más helyein is gazdag programkínálat várta az érdeklődőket, hiszen országos pásztortalálkozó és az iparosok napja is zajlott az emlékparkban. A partiumi csoport is belevetette magát a forgatagba, megtekintették az ópusztaszeri skanzenben a kisiparosok, kézművesek közreműködésével bemutatott, már-már elfeledett, ritka mesterségeket, ugyanakkor egy látványos bemutató keretében megismerkedhettek a honfoglaló magyarok harci modorával, taktikájával is, a vásársoron pedig különböző szuveníreket vásárolhattak. A csoport a nap megkoronázásaként este hat órától megtekintette Feszty Árpád grandiózus körképét A magyarok bejövetele című festményt. A partiumi magyarok élményekben gazdagon tértek haza Ópusztaszerről.

Pap István