Parlamenti különbizottság: a hivatali visszaélés büntethetősége megszűnik, ha az okozott kár kisebb a bruttó minimálbérnél

Parlamenti különbizottság: a hivatali visszaélés büntethetősége megszűnik, ha az okozott kár kisebb a bruttó minimálbérnél
Elfogadta hétfőn az igazságügyi törvényekkel foglalkozó parlamenti különbizottság a büntető törvénykönyv hivatali visszaélést szabályozó cikkelyének módosítását.

Ennek értelmében a hivatali visszaélés büntethetősége megszűnik, amennyiben az okozott kár nem haladja meg a bruttó minimálbérnek megfelelő összeget.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) által benyújtott javaslat 13 támogató és hét ellenszavazatot kapott a bizottságban, egy tag tartózkodott a voksoláskor.

A módosított szövegváltozat értelmében az a köztisztviselő, aki hivatali hatáskörének gyakorlása közben nem teljesít egy bizonyos tevékenységet vagy úgy teljesíti, hogy közben átlépi a törvény által megszabott hatáskörét, azzal a céllal, hogy jogtalan haszonra tegyen szert saját maga, házastársa, első- vagy másodfokú rokona vagy házassági rokona számára, és ezáltal nagyobb kárt okoz, mint a bruttó minimálbér, illetve jogi vagy magánszemélyeknek nem vagyoni természetű kárt vagy jogsértést okoz, kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy bírsággal büntetendő.

A törvény jelenleg úgy szól, hogy ‘Az a köztisztviselő, aki hivatali hatáskörének gyakorlása során nem teljesít egy bizonyos tevékenységet vagy azt hibásan teljesíti, és ezáltal kárt okoz vagy megsérti egy természetes személy vagy egy jogi személy jogait, illetve jogos érdekeit, 2 évtől 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és a köztisztség gyakorlásának jogától való eltiltással büntetendő.’

A jogszabályhoz 31 módosító javaslatot nyújtottak be. A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ által javasolt szövegváltozatok nem kötötték összeghatárhoz a hivatali visszaélés büntethetőségét. A PNL és az USR javaslata értelmében maradt volna a 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztés, illetve a köztisztség gyakorlásának jogától való eltiltás.

Az RMDSZ módosítási javaslata szerint 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssal vagy bírsággal lenne büntetendő a hivatali visszélés, az okozott kárra vonatkozó küszöböt azonban nem szabott volna meg a szövetség. Ugyanezt a büntetést javasolta az RMDSZ azokra az esetekre is, amikor a köztisztviselő hivatali gyakorlása közben egy személyt jogaiban korlátoz vagy hátrányos helyzetbe hoz faji, nemzetiségi, származási, nyelvi, vallási, nemi, szexuális hovatartozása, politikai hovatartozása, vagyon, életkor, fogyatékosság, nem fertőző krónikus betegség vagy HIV/AIDS-fertőzöttség miatt.

www.agerpres.ro