Párbeszédet folytat a civil és az ifjúsági szervezetekkel

Párbeszédet folytat a civil és az ifjúsági szervezetekkel

Nagyvárad – Szabó József
nagyváradi helyi önkormányzati
képviselő sohasem hiányzott a
tanácsülésekről, és
négy javaslattal, illetve
hozzászólással élt. Több
szak-, illetve eseti bizottságban is
tevékenykedik.


A városatya priorításai
 közé tartozik a nagyváradi
magyarság szempontjából fontos
projektek fenntartása és
megvalósítása, az
ifjúsági és civil szervezetek
kezdeményezéseinek
támogatása, valamint a szociális
tevékenységek és
kezdeményezések felkarolása.
Több szak-, illetve eseti
bizottságban  is
tevékenykedik. Tagja a Munkaügyi,
egészségügyi,
családügyi, szociális és
gyermekvédelmi szakbizottságnak, A civil
szervezetek számára szóló
helyi, vissza nem térítendő
támogatásokat
elbíráló bizottságnak, Az
Országos Lakásügynökség
által épített és kiutalt
lakások fellebbezési
bizottságának, a Metropolisz Övezet
vezető testületének, valamint A civil
szervezetek önkormányzati tulajdonban
lévő
székház-kihasználtságát
vizsgáló bizottságnak, és
ugyanakkor A városi tanács
mandátum-igazoló
bizottságának a titkára. Több
javaslatot   tett Nagyvárad
hosszú távú, szociális
fejlesztési stratégiájának
kidolgozására és részt vett
azokon a lakossági találkozókon,
ahol megvitatásra kerültek a
különböző fejlesztési
stratégiák. Párbeszédet
folytat a civil és ifjúsági
szervezetekkel a város életében
betöltendő szerepükről és
szakmai tapasztalatcserét koordinált
szegedi önkormányzati
képviselőkkel, melynek keretében
azokat az eszközöket és
lehetőségeket elemezték, hogy milyen
módszereket alkalmaztak a város csatorna
és
ivóvízhálózatának
felújításakor, az új
víztisztító telep
felépítésekor. Részt vett
különböző eseményeken,
melyeken a zöld projektek
megvalósításának
lehetőségeiről tárgyalt.

Célkitüzések

Szabó József fontosnak véli
a város polgáraival való
állandó kapcsolatot,
fogadóórák tart az
Ifjúsági Központban, a
várad-újvárosi és a
várad-ősi RMDSZ körzeteknél.
Részt vett a Critical Mass mozgalom
eseményein és 2008-ban
hozzájárult a Magyar
Ifjúsági Szervezetek vezetőinek
szóló konferencia
szervezéséhez, amelyen négy
ország ifjúsági vezetői
jelentek meg. A Nagyváradi Magyar
Ifjúsági Szervezet elnökeként
is tevékenykedik, és az RMDSZ
nagyváradi szervezetének
ügyvezető alelnökeként, valamint
az RMDSZ területi szervezetekért
felelős ügyvezető
alelnökeként is szerepet vállal.
Célkitüzései közé
tartozik hatékonyabb kommunikáció
megvalósítása a tanácsosok
és a lakosok között, és
korszerű projektek révén még
közelebb szeretné hozni az
állampolgárokhoz az RMDSZ-t és az
önkormányzatot.

Ciucur Losonczi Antonius