Párbeszéd a hatékonyság érdekében

Párbeszéd a hatékonyság érdekében
Biró Rozália az Sövetségi Képviselők Tanácsának nemrég megválasztott elnöke e testület legfőbb feladatának a közösség elvárásainak képviseletét és továbbítását tartja az RMDSZ vezetősége felé.

Biró Rozália, a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) elnöke szerint, azért, hogy e képviselet valós legyen, a következőket szeretné gyakorlatba ültetni: Beindítani az SZKT honlapját, amely bemutatná az SZKT tagokat, tevékenységüket, és egy e-mail hálózat kiépítésével megvalósítaná a tagság közötti kommunikációt. A vitákról, határozatokról dokumetumokról a honlapon tájékoztatnák a közösséget. Tulajdonképpen az SZKT egy kapocs lenne az RMDSZ országos vezetősége és a közösség között.

Kiemelt fontosságot tulajdonít az elnök a szakbizottságoknak. Az utóbbi szakbizottságok alakultak meg és kezdték meg a munkát: önkormányzati, gazdasági, oktatási, művelődési és egyházügyi, EU-integrációs, szórvány és szociális, ifjúsági és sport, jogi és emberjogi.

Megválasztották az SZKT négy alelnökét Birtalan József, Olosz Gergely, Erdei István és Péter Ferenc személyében. A két titkár Bölöni György és Budai Richárd lett.

Jövőkép

Kulcsfontosságú feladatnak nevezte Biró Rozália azt, hogy az ifjúság számára elfogadható jövőképet biztosítsanak. Egy élhető közösségi társadalmat, lehetőségekkel teli életet kell számukra biztosítani. Ami a szakbizottsági munkát illeti, többek között konzultációkat szerveznek szaktekintélyek bevonásával, hosszútávú stratégiát dolgoznak ki, amelyek megteremthetik a jövőképet. Ez a széleskörű konzultáció az idei év fontos eseménye lesz, havonta, kéthavonta gyűlnek majd össze a bizottsági tagok, hogy e stratégián dolgozzanak. „Akkor tudunk csak hatékonyak lenni, ha minden eszközt megragadunk arra, hogy párbeszédet folytassunk a romániai magyarság képviselőivel.” – mondotta Biró Rozália, az SZKT elnöke.

Péter I. Zoltán