Párbeszéd a civilek és az önkormányzat között

Párbeszéd a civilek és az önkormányzat között
Nagyvárad – A nagyváradi polgármesteri hivatalban találkoztak a szociális szolgáltatáspkat végző helyi civil szervezetek és az önkormányzat képviselői.

A találkozó előtt portálunk kérdésére válaszolva Florica Chereches helyi tanácsos, a nagyváradi helyi tanács Szociális, Gyermekvédelmi, Család, Egészségügyi és Munkavédelmi Szakbizottságának vezetője elmondta, hogy ennek a találkozónak a célja az, hogy párbeszéd alakuljon ki a helyi önkormányzat illetve a nem kormányzati szervezetek között. „Meghívtuk a polgármesteri hivatal, a megyei tanács, a Szociális és Közösségi Ügyek Hivatala (ASCO) és a civil szervezetek képviselőit is. Ez egy évente sorra kerülő konferencia, de azt szretnénk, ha évente kétszer kerülne megrendezésre. Célunk továbbá megismertetni az elmúlt évben szociális téren elért kiemelkedő eredményeket, és megvitatjuk azokat a partneri lehetőségeket, amelyek az idén adódnak. Nekem úgy tűnik, hogy egyre jobb lesz az együttműködés az önkormányzat és a civilek között, már csak azért is, mert egy sor vissza nem térítendő támogatásba a civil szervezeteket is bevontuk. Összeállítottunk egy listát azokról a támogatási formákról, amelyekkel a civil szervezeteket segíteni tudjuk. A pénzen kívűl például székhelyet vagy telket adunk a civileknek, hogy különböző tevékenységeiket megkezdhessék, tanácsadást biztosítunk nekik, és tekintetbe vesszük véleményüket a szociális stratégia kidolgozásában.”
 
Költségvetés márciusban
 
A rendezvény bevezetéseképpen Florica Chereches a megjelenteknek elmondta, hogy a megbszélés egyik fő célja feltérképezni azokat a célkitűzéseket, amelyeket kitűztek maguk elé, és ezek közül melyeket tudtákmegvalósítani. Chereches kijelentette, hogy finanszírozási  mechanizmusokat kell kidolgozni a hátrányos helyzetű személyek anyagi támogatása érdekében. A tanácsos elárulta, hogy az idei költségvetésben a tavaly a szociális célokra fordított költségek kétszeresét, azaz 400 ezer lejt szeretnének erre a célra elkülöníteni. Hozzátette, hoy várhatóan március 12-én  fogadja el a helyi tanács a város idei költségvetését.
 
Racionalizálás
 
A beveztő után Koncsek Zita a Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalának (ASCO) igazgatónője beszélt az egybegyűlteknek, kiemelve, hogy az általa vezetett intézményben nagy hangsúly esik az anyagi és a humán erőforrás racionalizálására, melynek köszönhetően csökkennek a speciális költségek. Koncsek aláhúzya azt, hogy a szociális szolgáltatások megbízásba adásávalexternalizálásával komoly összegeket sikerült megspórolni, ezért az ASCO a továbbiakban is hasonló partnerségi kapcsolatok kialakítására törekszik a civil szervezetekkel.Végezetül felhívta a jelenlévő civil szervezetek képviselőinek figyelmét arra, hogy ezek szerezzék meg az akkreditációt az általuk végezett szolgáltatásokra, hogy az ASCO megbízhassa őket egy-egy szociális szolgáltatás elvégzésével. A továbbiakban több civil szervezet ismertette elmúlt évi tevékenységét, majd az idei év prioritásairól folytatódott a megbeszélés.
Pap István