Parádé és könny a Román Rendőrség Napján

Parádé és könny a Román Rendőrség Napján
A nagyváradi színházban megtartott ünnepélyes gyűléssel, majd a Szent László téren, különféle bemutatókkal ünnepelték a rendőrök pénteken az intézmény megalakulásának 194 évfordulóját.

Dr. Liviu Popa megyei rendőrfőparancsnok bevezető beszédét azzal kezdte el: ez már a második év, hogy sem a Román Rendőrség országos vezetősége, sem a belügyminisztérium nem közvetít semmilyen üzenetet a megyei rendőrségeknek a Román Rendőrség Napja alkalmából. „Sok ellentétes, helytelen dologgal kell szembesülnünk és sok szenvedést jelent ezekről megpróbálni nem tudomást venni” – jegyezte meg, majd arra tért ki: tiszteli az intézményt, mely úgy véli, sokat tesz ezért az országért, s most különösen sok veszteség is éri, hiszen értékes emberektől válik meg, akik úgy döntöttek, hogy inkább személyes dolgaikkal fognak foglalkozni sok olyan év után, melyet mások szolgálatában töltöttek el. „De úgy vélem, ezekért az évekért sok, családdal, unokákkal eltöltött évet kapnak majd jutalomba, jó egészségben” – tette hozzá.

A későbbiekben oklevelet vehetett át az a harminchárom rendőrtiszt, aki a nyugalomba vonulás mellett döntött. Mante Iosif ezredes, a bűnügyi felderítő osztály volt vezetője az eltelt évek szépségeiről és nehézségeiről, a csoportmunka szerepéről szólt e különösen nehéz területen.

Hősök az egyenruha és a bunda alatt

Ezt követően a megyei rendőrfőparancsnok Az Év Rendőre kitüntetést adta át Ştefan Nicuşor altisztnek, aki Bukarestből, családi okok miatt került Váradra, s akinek a közreműködését a bűnügyi osztály a legkomplikáltabb esetek kapcsán szokta igényelni. A későbbiek során a Ioan Baciu Ezredes Alapítvány képviselője adott át díjakat olyan rendőröknek, akik különleges eredményeket értek el. Megható pillanat volt, amikor egyikük, Florin Mitra, a kriminalisztikai osztály munkatársa sírva ajánlotta fel a díjat egykori rendőrkutyájának, Gomnak, „aki” tavaly júniusban egy kétéves eltűnt kislányt talált meg. Gom tavaly decemberben távozott az örök vadász mezőkre.

Claudiu Pop prefektus beszédében elismerően szólt a rendőrök önfeláldozásáról, kihangsúlyozva, hogy az utóbbi évek során a rendőrség munkájának köszönhetően Bihar megye az egyik legbiztonságosabb megye lett az országban.

Dr. Liviu Popa megyei rendőrfőparancsnok: „Nem hangzik szépen, de azt hiszem, háborúban vagyunk.”

Lazăr Cîrjan, Ioan Câmpan, majd Gheorghe Chereji volt megyei rendőrfőparancsnokok felszólalását követően Gyurosovics József magyarországi dandártábornok, főkapitány szólt az évtizedek óta kiváló együttműködésről Bihar, Békés és Hajdú-Bihar rendőrségei között. Arra is kitért: az európai események nyomán még szorosabban kellene együttműködniük, „nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan tragikus események történjenek, mint más európai országokban”. A későbbiek során Kamphuis Arje holland, Pesic Aleksandar szerb és Meffert Peter németországi rendőrparancsnokok köszöntötték a Bihar megyei rendőröket, kihangsúlyozva, hogy most különösen fontos az európai országok rendőrségei közötti együttműködés.
Később a Román Hírszerző Szolgálattal való együttműködésről is elismerően szólt.

Látvány és bűnüldözés

A gyűlést követően az ünnepség a Szent László téren folytatódott, ezúttal az érdeklődő gyerekek és felnőttek jelenlétében. Ortodox szertartással kezdődött, majd a Román Himnusz eléneklésével folytatódott az ünnepségnek ez a része, ezt követően pedig különböző bemutatók voltak: erőmutatványok, melyek során fadeszkákat törtek el a bevetési osztag rendőrei, illetve olyanok, melyek során bemutatták, hogyan járnak el, ha veszélyes bűnözővel van dolguk. A speciálisan képzett rendőrkutyák bebizonyították, hogy meg tudják találni a robbanóanyagot, később a közönség abból is ízelítőt kapott, hogy hogyan semmisítenek meg robbanószerkezeteket a rendőrök. Ünnepélyes felvonulásával folytatódott a program, majd a gyerekek és a felnőttek megtekinthették a régen és jelenleg használt rendőrségi fegyvereket, egyéb bevetési eszközöket, a rendőrök bűnmegelőzésről szóló nyomtatványokat is osztottak.


Neumann Andrea