Pap- és diakónusszentelés

Pap- és diakónusszentelés

Szatmár megye – Szombaton 11
órától a szatmárnémeti
Székesegyházban Antku Istvánt, Czumbil
Wilhelmet és Tatár Zoltánt
diakónussá, Lapka Józsefet pedig
pappá szentelte Ft és Nm. Schönberber
Jenő megyés püspök.


A hívek előtt, a szertartás
elején név szerint bemutatták Nm.
és Ft. Schönberger Jenő
püspöknek a felszentelendőket, majd
ők jelentkeztek Isten akaratának
teljesítésére a zsoltáros
szavaival: „Íme, itt vagyok, hogy
akaratodat meg tegyem, Istenem!” Schönberger
Jenő prédikációjában
kiemelte, Jézus Barátainak nevezi
apostolait, nem szolgáknak. A szolgák
parancsból, vagy fizetésért
tesznek valamit és nincsenek beavatva az
Úr belső gondolataiba. De a barát
szeretetből tud áldozatot hozni
társaiért, beavatott a
barátjának minden gondolatába
és tervébe és nem vár
fizetséget – hangsúlyozta a
püspök.
Püspöki
figyelmeztetés


A papi feladat kapcsán Jenő
püspök elmondta: „Amikor
elkötelezitek magatokat arra a feladatra,
amelyről olyan szépen ír
Timóteushoz intézett második
levelében Szent Pál apostol –
„hirdesd az evangéliumot, állj vele
elő, akár alkalmas, akár
alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy
türelemmel és
hozzáértéssel” – tudnotok kell,
hogy az a szeretet, amellyel Jézus
barátainak mond benneteket, egy ilyen feladatra
küld. A mai világban nagyon nehéz
teljesíteni ezt a feladatot. A mai
világban annyi minden versenyezni akar az
egyházzal, versenyezni akar Krisztus
apostolaival. De az evangélium mindig
örök érvényű és
mindig új, akkor is, ha 2000 éves.
Engedelmességi
ígéret


Ezután tették le az engedelmességi
ígéretet, egyenként a
püspök elé járultak,
letérdeltek, kezüket a püspök
kezébe téve. Végül a
püspök és a papság
békecsókkal köszöntötte az
újonnan felszentelteket. A csók Krisztus
barátságának a jele, aki azt
mondta: „Nem nevezlek többé
szolgának benneteket, hanem barátaimnak
mondalak titeket.” A szertartás
végén Nm. és Ft. Schönberger
Jenő megköszönte a felszentelt pap
és diakónusok szüleinek a
fáradozást, a keresztényi
nevelést és azt, hogy a papi
pályára segítették
gyermekeiket.