Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására

Akt.:
Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására
A Magyar Unitárius Egyház újabb nyílt pályázatot hirdet a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására. A pályázat célja a Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító nonfiguratív, kortárs művészeti nyelvezetnek megfelelő köztéri alkotás elkészítése.


A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képző- és alkotóművész, szobrász vehet részt, aki vállalja a pályázati kiírás feltételeit. A pályamű benyújtásának határideje: 2017. július 31. Az első forduló első helyezettje 2000 euró, a második 1000 euró, a harmadik pedig 500 euró pályadíjban részesül. Az első három helyezett pályaműből kerül kiválasztásra a megvalósítandó alkotás. A pályázati kiírás az egyház honlapján is megtalálható.