Pályázati felhívás a FESTIVAL PARK-ban való részvételre

A Tuborg Green Fest Félsziget szervezői, együttműködésben a PONT Csoporttal, pályázatot hirdetnek a Festival PARK rendezvényen való részvételre civil szervezetek és civil társadalommal együttműködő közintézmények számára.

Pályázatot nyújthatnak be azok a – legalább egy éve működő – szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézményekromániai közintézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani. Olyan programokat várunk, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét és törekszenek a ·félszigetlakók·aktivizálására, a programokba való bevonására.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, feltölteni a http://park.felsziget.ro honlapra.

A pályázatok elektronikus feltöltésének határideje: 2011. július 8., 16 óra.

Bővebb informáciok: http://park.felsziget.ro/?lang=hu&page=news&spage=show&idnews=76 

További kérdésekkel forduljanak Kész Szilárdhoz a park@felsziget.ro elektronikus postacímen vagy a 0747 193 498-as telefonszámon, valamint Gábor Erikához a 0757 055 593-as telefonszámon.