APÁCZAI-DÍJ – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PEDAGÓGUSOKNAK

Akt.:
APÁCZAI-DÍJ – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PEDAGÓGUSOKNAK
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Tudományos Tanácsa meghirdette az Apáczai-díj pályázatát, melyre a közoktatásban dolgozó vagy onnan nyugdíjba vonult, az oktató-nevelő munka mellett tudományos kutatást is végező magyar pedagógusok jelentkezhetnek.

A kétévenként kiírt pályázatra az előző díjkiosztó – 2014. október – után közzétett tudományos munkákkal (könyvvel, folyóiratban megjelentetett tanulmánnyal vagy a világhálón közzétett tudományos munkákkal) lehet jelentkezni a természettudomány, a humántudományok, valamint a pszichopedagógia területéről. A Tudományos Tanács idén is kategóriánként egy-egy díjat oszt ki, de el is tekinthet a díj odaítélésétől, amennyiben arra érdemes pályamunkát nem nyújtanak be.

Munkafüzetekkel, szöveggyűjteményekkel, doktori értekezésekkel is részt lehet venni a pályázaton, de ezek nem kerülnek díjazásra, a szerzőket elismerő oklevéllel jutalmazzák. Elismeréssel fogadják az iskola- és településmonográfiákat, önéletrajzi írásokat is.

Az Apáczai-díj kisplasztikából, sorszámozott oklevélből és pénzjutalomból áll.

Pályázni egyénileg vagy csoportosan lehet. Ez utóbbi esetben a kisplasztikát, az oklevelet és a pénzjutalmat a csoport kapja. Azok a szerzők is pályázhatnak, akik már korábban is küldtek be pályamunkákat az Apáczai-díj elnyerésére. Azok a pedagógusok, akik már részesültek Apáczai-díjban, elnyerhetik a díj ezüst, arany vagy gyémánt fokozatát.

A 7. alkalommal kiírt pályázat újdonsága, hogy az önálló kötetben, elismert tudományos szaklapban megjelentetett pályamunkák nyomtatott formátuma mellett elektronikus (pdf) változatával, valamint a világhálón közzétett tudományos munkákkal is lehet jelentkezni.

A pályamunkák nyomtatott változatát postán az RMPSZ Országos Információs Irodájának címére kell elküldeni: Hargita megye / Jud. Harghita, 530210 Csíkszereda / Miercurea-Ciuc, Petőfi Sándor u. 4. sz.).

Az elektronikus (pdf) formátummal pályázó tudományos munkákat az apaczaidij@rmpsz.ro ímélcímre kell elküldeni. A világhálón közzétett tudományos munkák elérhetőségét (linkjét) a pályázati űrlapon kell megjelölni.

A pályázat kötelező mellékletét képezi a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap, a pályamunka egy példánya (nyomtatott vagy elektronikus, pdf formában vagy online megjelentetett tudományos munka elérhetősége, linkje), a benyújtott tudományos munka részletes, de nem több, mint kétoldalas ismertetése, valamint a pályázó szakmai önéletrajza.

Az Apáczai-díj pályázati felhívása és űrlapja letölthető a szövetség honlapjáról, a www.rmpsz.ro oldalról.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. szeptember 1.

A postai küldemények esetén a feladás legkésőbbi időpontja: 2016. augusztus 26. A csomagoláson tüntessék fel az Apáczai-díj pályázatára feliratot.