Püspöki vizitáció és áldás Diószegen

Püspöki vizitáció és áldás Diószegen

Bihar megye – Utolsó püspöki
vizitációját tartotta vasárnap
Bihardiószegen Tempfli József megyés
püspök, és egyúttal
áldását is adta a
felújított parókiára.
Diószegen 350 római katolikus él, a
plébániához tartozó
településeken élőkkel ez a
szám 500–ra emelkedik.


Az előző napokhoz képest
kevésbé hideg délelőttön
várták Bihardiószegre
vasárnap Tempfli József
megyés püspököt. A római
katolikus templom minden ülőhelye foglalt
volt, és sokan álltak is, hiszen nem csak
a katolikusok, hanem más valláshoz
tartozók is hivatalosak voltak az ünnepi
szentmisére. Utóbbiak közül
bemenetelkor többen megjegyezték, hogy
első alkalommal lépik át az
istenháza küszöbét.

Eltüntetni a válaszfalakat


Nagyvárad 81. püspökét
Szűcs Attila helyi tisztelendő,
és Dávid György, az
egyházközség főgondnoka
üdvözölte, ministránsok pedig
versekkel köszöntötték, a
gyerekek rózsafűzéreket kaptak
cserébe. Prédikációja
elején Tempfli József
felelevenítette Diószeghez
fűződő emlékeit: mikor még
1950 és ’56 között szentjobbi
tanár volt, többször járt a
községben tanügyi
gyűléseken, továbbá egyik
nagybátyja a szépemlékű
diószegi gazdasági iskolában
oktatott. A szentbeszéd további
részében a Jézus által
megtisztított leprás
példázatából kiindulva arra
intett, hogy el kell tüntetni az emberek
közötti válaszfalakat, hiszen Isten
mindenkinek egyforma méltóságot
adott, bármilyen szerepet is tölt be
későbbi életében.
Az
emberek éhezik a szeretetet, a
gondoskodást, ezért tetteinkkel mindenki
javát kell szolgáljuk.

Vendég lelkészek
köszöntése


A prédikáció után a jelen
lévő lelkészek
köszöntötték a vendéget
és az egyházközség tagjait
egy–egy igével: Gellért
Gyula
diószegi lelkész, az
Érmelléki Református
Egyházközség esperese, Bara
László
nagykágyai
lelkész, és Fazekas
György
, a diószegi baptista
közösség lelkésze. Jelen volt
még Kurilla Gábor micskei
tisztelendő, aki részt vett a szentmise
celebrálásában, a hívek
között pedig helyet foglaltak a ferences
rendi nővérek, továbbá
dr. Bacsó László
polgármetser, és Lakatos
Péter
képviselő is. A
szentmise után Tempfli József
megáldotta a templom
szomszédságában lévő,
felújított
plébániát.

Minden évben javítottak


Mint Szűcs Attila tisztelendőtől
megtudtuk, mióta 2004–ben az
egyházközségbe került, minden
évben javítottak valamit az
épületen, míg elérkezett az
áldás alkalma. Diószegen
mintegy 350 római katolikus él
, de a
plébániához tartozik Nagyjanka,
Nagykágya, Csokaly,
Biharfélegyháza és Biharvajda
katolikus lakossága is, így az
előző szám őket is
beleszámítva 500–ra módosul.