Pünkösd állandóan megtörténhet

Pünkösd állandóan megtörténhet

Nagyvárad – Pünkösd vasárnap
ünnepi szentmisét tartottak a nagyváradi
Bazilikában. Szentbeszédet Böcskei
László megyés püspök
mondott, a bérmálás
szentségét harminchét fiatalnak
szolgáltatta ki.


Bevezetőjében Exc. Böcskei
László
megyés püspök
arra emlékeztette a székesegyházi
Bazilikát zsúfolásig
megtöltő híveket, hogy
pünkösd az egyházi év egyik
legnagyobb ünnepe, amikor arra gondolunk, hogy a
Szent Lélek ereje által a
megfélemlített  apostolok
kicsiny csoportja a világot átfogó
egyházzá lett. Az első
pünkösdkor történt
események állandóan
megvalósulhatnak, amennyiben megnyitjuk
szívünket Isten
ajándékai előtt,
hangsúlyozta.


Az evangélium Szent János
könyvéből szólt.
Szentbeszédében az egyházmegye
főpásztora kiemelte: pünkösdkor a
Szent Lélek leszállt az apostolokra
és megerősítette őket
hitükben. Sokan a húsvét
gyümölcsének
 tartják
pünkösdöt, Krisztus
feltámadásának és
megdicsőülésének a
beigazolódását. Ez az ünnep
ugyanakkor az egyház születésnapja
is, hiszen az első keresztény
közösség ekkor kapta azt a
küldetést, hogy Krisztus hitét
tanítsa és terjessze a
nagyvilágban. Pünkösd a magunkra
találásunk, önmagunk
felfedezésének az ünnepe, annak a
kezdete, hogy felismerjük az isteni
kinyilatkoztatásban rejlő szeretetet
és nagyságot, tudatosan vállaljuk
keresztényi kötelezettségeinket
és az életprogramunkká tegyük
ezeket. Az általános gyanakvás
és bizalmatlanság korában a Szent
Lélek lelkesedést és
lendületet
 ad a
közömbösséggel és az
érdektelenséggel szemben. Segít
abban, hogy őrizzük magunkban Isten
hajlékának
méltóságát, és ne
profanizáljuk el az életünket,
közölte a megyés püspök.

Velük is megtörténhet


A bérmálkozókhoz fordulva
Böcskei László az első
pünkösd eseményeit idézte. Az
akkor történtek közül az
együtt imádkozást, a Szent
Lélek eljövetelét és a nagy
átalakulást emelte ki, melynek
köszönhetően az addig félelemben
élő apostolok kiléptek a
nagyvilágba és bátran hirdetni
kezdték az evangéliumot. A főpap
azt tanácsolta  a fiataloknak: a
tanítványokhoz hasonlóan ők
is nyissanak ajtót Isten előtt, és
hagyják, hogy megszólítsa
őket. “A pünkösdi csoda veletek is
megtörténhet, ha bátran
közeledtek ahhoz az Istenhez, aki felétek
jön és megszólít
 benneteket az ő szent lelke által”,
fogalmazott.

Ciucur Losonczi Antonius