Özv. Kiss Gábor

Özv. Kiss Gábor
Csak egyet álmodsz és jövök, A földön itt mi sem örök, S melletted leszek újra én. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, özv. KISS GÁBOR (nyug. alezredes) 86 éves korában, 19 hónap özvegység után követte szeretett feleségét az örökkévalóságba. Temetése 2013. december 2-án 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Isten nyugosztalja békében! Gyászoló családja.