Óvodakertet avattak az evangélikus óvodában

Óvodakertet avattak az evangélikus óvodában
Óvodakertet avattak a nagyváradi evangélikus-lutheránus óvodában október 17-én délután. Az avatóünnepséget az óvoda tanévnyitó istentiszteletének keretében tartották meg, amelyen jelen volt a népszerű és közismert Bálint gazda is Magyarországról.

Romániában elsőként Nagyváradon, az evangélikus óvoda udvarán hoztak létre óvodakertet, ami a Magyarországon dr. Bálint György fővédnöksége alatt álló iskolakert koncepcióba illeszkedik. Az elkészült óvodakertért az evangélikus óvoda tanévnyitó istentiszteletének keretében adtak hálát a tanintézmény vezetői, munkatársai, szülők és gyerekek. A hétfői avatóünnepségen többek között Bálint gazda is jelen volt. A megjelenteket Mátyás Attila lelkész köszöntötte. Mint elmondta, ezen a kettős ünnepen „hálát adunk a megvalósult óvodakertért és az előttünk álló tanévért”. Igehirdetésében három fontos dologra hívta fel a figyelmet: az örömre, a hálára és a bizalomra.

Ötlettől a megvalósításig

Mátyás Judit az óvoda menedzsere röviden ismertette az óvodakert létrehozásának történetét, az ötlettől a megvalósításig. Mint elmondta, pár éve merült fel néhány lelkes szülőben az óvodakert gondolata, ahol a gyerekek zöldségeket, növényeket ültethetnek el, nevelhetnek és ha eljön az ideje akkor be is takaríthatják, megkóstolhatják munkájuk gyümölcsét. Mindezzel a gyermekek közelebb kerülnek a természethez, megismerkednek a növénytermesztéssel és az egészségesebb élettel. Mátyás Judit köszönetét fejezte ki minden támogatónak, szülőknek és a különböző cégeknek, akik a Bethlen Gábor Alap támogatása mellett hozzájárultak az óvodakert megvalósításához.

Fontos a tankert

Dr. Bálint György a tankertek jelentőségéről beszélt. Elsőként a koncepció létrejöttét ismertette, majd saját példán keresztül mutatta be, miért is van szükség ilyen tankertekre, nem csak Magyarországon, hanem Romániában is. „Remélhetőleg most már itt is elterjednek az iskolakertek” – mondta el, hozzátéve, hogy a tankertek révén a gyerekek újból megismerik és megszeretik a természetes környezetet, növénytermesztési ismereteket szerezhetnek, tudni fogják, hogyan lesz a magból termés, megkóstolhatják mindazt, amit maguk termesztettek, eközben kézzelfogható, gyakorlati tapasztalatot is nyerhetnek a munkáról, értékek előállításáról. Lukács József a kertet kivitelező magyarországi Nádland Kft ügyvezető igazgatója megköszönte Bálind gazdának az útmutatást, amivel minden kert megépítésénél ellátja őket. Kiemelte, hogy eddigi tapasztalatai szerint a gyermekek szeretnek az osztályteremtől elszakadva gyakorlatban tanulni a természetről.

Az ünnepség alkalmával fellépett az Énekmondó Együttes (Szilágyi Ágnes, Lévay Tünde, Kiss Tünde és Kiss Huba), verset szavalt Nagy Fanni és Nagy Bernadett, valamint énekelt Nagy Lilla.

A beszédeket és a műsort követően a jelenlevők megnézték az óvodakertet is, ahol a gyerekek Bálint gazdával közösen tulipánhagymákat ültettek. Korábban a kertbe két gyümölcsfát is ültettek.

P. Nagy Noémi