Öt irányban a CET talpra állítása érdekében

Öt irányban a CET talpra állítása érdekében
A nagyváradi Hőszolgáltató vállalat és a Hőerőmű (CET) igazgatói, valamint a fűtési rendszer felújítását célzó uniós projekt projektmenedzsere tartottak kedden sajtótájékoztatót az elmúlt évben történtekről és az idei évi tervekről.

Cabai Mihai a nagyváradi Hőszolgáltató Vállalat igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a CET kettéválasztása után keletkezett új vállalat pénz hiányában csak szeptembertől kezdhette meg a javítási munkálatokat, az elosztóhálózaton összesen 289 gyorsjavítást végeztek az elmúlt időszakban kicseréltek régi elektromos szivattyúkat, néhány hőközpontban felújították a hőkicserélőket. A fűtéshálózattal nagy gondok vannak és nagy problémák is lesznek mindaddig, amíg meg nem történnek a főjavítások a hálózatban. Eddig 643 méternyi vezetéket újítottak fel, öt tágulási vezetőt és harminchárom szorító bilincset cseréltek ki. Az idei tervekről szólva elmondta, hogy a fogyasztásmérés szempontjából Nagyvárad 98 százalékban le van fedve, de szeretné elérni, ha az idén a lefedettség száz százalékos lenne. Ehhez további 450 fűtésmérő és 280 melegvízfogyasztás mérő beszerelésére van még szükség, és szeretné megoldani a távolsági fűtésmérést is. Mint mondta, az új vállalat átvette a számlázási programot, amelyen még javítani kell. Hozzátette, hogy a város mintegy hatvan százalékában van melegvíz visszaforgató vezeték, és célkitűzésük az, hogy az idén a város többi részéni bevezessék ezeket a vezetékeket annak érdekében, hogy a fogyasztóknál azonnal meleg víz folyjon a csapból, amint kinyitják a meleg vizes csapot. Az igazgató reményei szerint az idén megépül az a szivattyúállomás is, amelyik a szőlősi, a velencei és a szentmártoni fogyasztókat szolgálja majd ki. Mivel a 4. fővezeték átmérője túl nagy, ezért annak érdekében, hogy a 4., 5. és 6. számú vezetékekben felgyorsítsák a víz sebességét, szükség van erre a szivattyúállomásra, ami megnöveli a nyomáskülönbséget az elmenő és visszajövő vezeték között, és ez biztosítja majd a hőellátást az említett övezetekben. Ugyanakkor vannak olyan hőközpontok is, amelyeket fel kell újítani, jelezte Mihai Cabai, aki végezetül elárulta, hogy már megkezdődtek az primer összekötő vezetékek beszerelési munkálatai a Lalescu utcán és a Kanonok soron.

Öt akcióirány

Ezt követően Stanel Necula a Nagyváradi Hőerőmű (CET) speciális megbízott ügyvezetője vette át a szót. Elöljáróban kiemelte, hogy a vállalatnak 2013-ban 89 millió lejes vesztesége volt, amikor azonban kettévált a hőerőmű és a Hőszolgáltató vállalat, a CET-nek 77 millió lejes tartozása maradt. Kiemelte, hogy több év után 2014 lesz az első év, amikor a CET pozitív költségvetést tud benyújtani a helyi tanácshoz elfogadásra. Ezt öt irányban történő intézkedéscsomaggal sikerült megvalósítani: megállapították a Hőszolgáltató vállalattal való együttműködés módozatait, újratárgyalták az összes érvényben lévő szerződést, csökkentették és csökkentik a bérköltségeket valamint a termelési költségeket, azonosították a „történelmi” tartozásokat. Mindezek az intézkedéseknek köszönhetően máris mintegy 20-25 százalékkal csökkentek a vállalat költségei. Necula elárulta, hogy a tartozások behajtása érdekében létrehoztak egy bizottságot, amelyik találkozik az adósokkal, adósságátütemezésről tárgyal, de voltak esetek, amikor elrendelte a szolgáltatás felfüggesztését, illetve végrehajtást is kezdeményezett. A bizottság működésének köszönhetően eddig mintegy másfél millió lej tartozást hajtott be a vállalat. Több mint száz esetben elrendelték a szolgáltatás felfüggesztését, ezeknek az eseteknek a zöme szerződésbontással zárult, de voltak esetek, amikor újraütemezték az adósok hátralékát. Mint Necula kifejtette, maximum három évre lehet a tartozásokat átütemezni, és azoknál a fogyasztóknál, akik kérik a tartozásuk átütemezését, nem függesztik fel a hőszolgáltatást. Necula elmondta, hogy a mintegy húszmillió lejes régi, ún. „történelmi” tartozásokból mintegy ötmillió lejt sikerült lefaragni.

Idei célkitűzések

Necula a továbbiakban kifejtette, hogy a 2014-2015-ös év a CET anyagi talpra állításának második szakaszát jelenti, melyben folytatódik a vállalat működésének optimizálása. Elárulta, hogy a következő időszakban két találkozót is szerveznek a szakszervezettel, az első megbeszélésre január 23-án kerül sor. Necula elmondta, hogy az elkövetkező két évben 5-7 százalékkal csökkenteni kívánják a bérköltségeket, amit egyes szolgáltatások külsős cégre bízásával, elbocsátásokkal, kényszerszabadságolásokkal kívánnak elérni fokozatosan. Mint mondta, a CET-nek jelenleg 539 alkalmazottja van, de az év végére már csak 490-en maradnak. Noha a berendezések erkölcsileg kopottak, mégsem fenyeget az a veszély, hogy fűtés nélkül marad a város, nyugtatta meg a közvéleményt Necula. Hozzátette, hogy jelenleg évi negyven millió lejes vesztesége származik a vállalatnak a CET műszaki hálózatának elavultsága, kopottsága miatt, ezért egyik alapvető célkitűzésük az, hogy csökkentsék ezeket a veszteségeket. Ehhez kapcsolódva bejelentette, hogy Rogériusz negyedben lesznek hálózatjavítási munkálatok.

Szerződések

Végezetül Nelu Maghiar a nagyváradi fűtésrendszer uniós forrásokból történő felújítási projektjének projektmenedzsere összegezte az eddigi történéseket. Mint mondta, tudomása szerint első alkalommal történt meg az, hogy egy már elfogadott uniós projektet módosítottak. A Szektoriális Operatív Program környezetvédelmi tengelyéből finanszírozott projekt keretében összesen hat szerződést kell megkötni. Ezek közül a műszaki felügyeletre és az auditra vonatkozó szerződést már megkötötték, de a helyszíni bontási munkálatokra kiírt versenytárgyalás eredményét egy vesztes cég megfellebbezte, de a Fellebbezéseket Elbíráló Országos Tanács a városnak adott igazat, így februárban alá lehet írni ezt a szerződést is. A következő szerződés a hálózatcserére vonatkozott. Az eredeti tervben 12,5 kilométernyi vezeték cseréjéről volt szó, de a módosítás után ez 17,5 kilométerre nőtt. Ezt a munkálatot a Constructii Bihor – Energomontaj vállalatok által benyújtott ajánlat nyerte el, de a döntés ellen négy fellebbezés érkezett, végül azonban végleges döntés született a város javára a fellebbezők ellenében. Az utolsó, új kazán felépítésére vonatkozó tenderre az idén január 20-iki határidőig három ajánlat érkezett. Ezek kiértékelése jelenleg is zajlik. Maghiar kifejezte reményét, hogy legkésőbb tavasszal kiválasztják a nyertes ajánlatot. Már csak azért is sürgősen kell dönteni, mert a kivitelezési határidő a szerződés aláírásától számított tizennyolc hónap, ugyanakkor 2015. december 31-ig a teljes projektnek le kell záródnia.

Pap István

Címkék: ,