Ösztöndíjakat hozott a lovagrend

Ösztöndíjakat hozott a lovagrend
A regensburgi Szent László Rend Egyesület vezérkara ösztöndíjat adott át a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum hat diákjának az intézmény kápolnájábandecember 2-án.

Harmadik alkalommal adtak át ösztöndíjakat, melyek száma az évek folyamán megduplázódott, így az eredeti három helyett ezúttal Szabó Ödön parlamenti képviselő (+1 felajánlás) és Nagy Ferenc cseszneki várkapitány jóvoltából (+2) hat- hatodikos vagy hetedikes- tanuló részesült elismerésben: Kovács László, Rejtő Dóra, Vidican Edina, Catona Annamária, Szeghalmi Krisztina és Nilgesz Laura, akiknek az osztályfőnökeik Vincze Zsolt, Mosoni Erika és Palotás Zsuzsa.

A megjutalmazottak egy rövid zenés-irodalmi műsorral kedveskedtek a mecénásaiknak. A megjelenteket Zalder Éva igazgatónő, Mons. Fodor József vikárius és Exc. Böcskei László megyés püspök köszöntötték, az okleveleket és az egyenként 200 euró értékű pénzadományt pedig dr. Romhányi Tibor nagymester és Kiss Gábor Iván, Magyarország és a Regensburg-Kárpátvidék főkapitánya adták át. A vendégek egyéb ajándékokat is hoztak magukkal: a római katolikus püspökség könyvtára például két, 1829-ben kiadott értékes könyvvel gazdagodott, Thomas Weschback lovagrendi tag pedig két trombitát adományozott a Szent László Líceumnak.

Cél

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumot Mons. Fodor József, az egyesület perjele ajánlotta a Szent László Rend Egyesület vezetőségének figyelmébe. A lovagkirályról elnevezett 200 euró összegű ösztöndíj eredeti célja a kimagasló tanulmányi teljesítmény elismerése, a tudásszint növelésére való ösztönzés, a líceumért és a diáktársak közösségéért végzett munka megbecsülése, valamint a katolikus hit elmélyült, hivatást előkészítő gyakorlására való buzdítás.A Szent László Rend Egyesület jogelődjét 1861-ben alapította társulatként az egri érsek azzal a céllal, hogy kizárólag karitatív és magyarságmegtartó munkát végezzen, mely tevékenység napjainkban nem csupán Magyarország, hanem a Kárpát-medence valamennyi magyarok lakta területére kiterjed. Az egyesület első világi elnöke gróf Károlyi István volt, akinek dédunokája, Károlyi László napjainkban Fóton él, és a rend tiszteletbeli nagymestere. Jelenleg 48 tagja van ennek a regensburgi székhelyű civil szervezetnek, akik Németországban, Magyarországon, a Délvidéken és a Partiumban élnek, utóbbit Fodor József általános helynök, az egyesület lelki vezetője (perjele) és Szabó Ödön romániai parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke képviseli.

Ciucur Losonczi Antonius