Összevonták az iskolákat

A helyi tanács pénteken szavazta meg az iskolák összevonását. A szerző felvétele
A helyi tanács pénteken szavazta meg az iskolák összevonását. A szerző felvétele
A helyi tanács pénteki ülésén megszavazta az Andrei Şaguna és a Traian Vuia szakiskolák összevonását ez utóbbi tanintézmény neve alatt.

A nagyváradi városvezetés már régebb óta tervezi egy olyan szakiskola létrehozását, mely a helyi ipari parkokban működő vállalkozások számára képezzen szakembereket. Mivel azonban eddig a megyei tanfelügyelőség nem adta jóváhagyását egy ilyen projektre, ezért mostanáig kellett várni a döntésre. A tanácsülésen a napirendi pont vitáján Doina Bunea helyi tanácsos azt javasolta, hogy az új tanintézmény beindítása után egy évvel készítsenek jelentést, melyből kiderüljön, milyen eredményeket ért el az új iskola. Erre válaszolva Ilie Bolojan polgármester kifejtette, hogy egy ilyen jelentést valószínűleg elkészíttet a tanintézmény vezetősége, mindazonáltal egy tanintézmény eredményességét csak hosszabb távon, legalább négy-öt év eltelte után lehet majd lemérni.

Aktualizált oktatás

Ezt követően kifejtette, hogy mindeddig azért nem tudták napirendre tűzni az iskola-összevonás ügyét, mert a tanfelügyelőség ellenezte azt attól való félelmében, hogy egyes tanárok munka nélkül maradnak. Bolojan elismerte, hogy a struktúraváltás után valószínűleg lesznek olyan tantárgyak, amelyeknek már nem lesz helyük az új tanintézményben, de az ilyen tárgyakat oktató tanárokat át lehet helyezni majd más oktatási intézményekbe. Kiemelte továbbá, hogy az iskolát a helyi ipari vállalkozásokkal együttműködve fogják működtetni, ami azt jelenti, hogy a vállalatok felszereléseket, berendezéseket biztosítanak majd az iskolának, továbbá a tanároknak, diákoknak továbbképzési lehetőséget is nyújtanak. A tanárok esetében ez azt jelenti, hogy jövő nyáron el kell látogassanak az ipari parkba, ahol meg kell tanulniuk azokat a technológiákat, amelyeket majd a következő, 2016–2017-es tanévtől, amikortól az új tanintézmény megkezdi működését, oktatni fognak az iskolában, hiszen, mint Bolojan fogalmazott, nincs értelme annak, hogy húsz évvel ezelőtti technológiákat tanítsanak. Bolojan kifejtette továbbá, hogy reményei szerint az új iskola végzőseinek remélhetőleg a kilenc tizede Nagyváradon fog munkát kapni. A helyi munkaerőpiaci igények kielégítése érdekében tennék valóban német nyelvű iskolává a Friedrich Schiller iskolát is, amely jelenleg pusztán csak a nevében német nyelvű, húzta alá Bolojan, hozzátéve, hogy a tervek szerint az ottani tanároknak német nyelvtanfolyamot biztosítana a város annak érdekében, hogy két év múlva már német nyelven tudjanak órát tartani, és azoknak a tanároknak, akik erre nem lesznek képesek, el kell majd hagyniuk a Schiller iskolát. Ugyanakkor angol tannyelvű iskolát is szeretne létrehozni a város a Partenie Cosma Líceum új, épülő kampuszában.

Változások

Huszár István, Nagyvárad alpolgármestere az iskolafúzió kapcsán a tanácsülés után lapunknak elmondta, hogy ennek a döntésnek köszönhetően remélhetőleg meg fog erősödni a váradi szakoktatás, majd hozzátette: „Nekünk a legfontosabb az, hogy a magyar nyelvű oktatás továbbra is megmaradjon, és a magyar szakoktatás erősödjön. Ebben az új iskolában az Andrei Şagunában lévő tizenkét magyar osztály is helyet kap, és a fúzió a pályázati lehetőségeket is erősíti majd”. Egyébiránt az említett határozat megszüntette az 1. és a 37. számú óvodákat is, előbbit a kevés gyereklétszám, utóbbit pedig amiatt, mert azt az épületet, amelyben az óvoda működik, lebontja annak tulajdonosa, és helyén egy kereskedelmi központot akar építeni. Az 1. számú óvodát a 25. számú, míg a 37. számú óvodát az 54. számú óvoda veszi át.

Pap István