Ősszel indul a szakoktatás

Ősszel indul a szakoktatás
Szatmár megyében eddig 22 szakiskolai osztály indítását javasolták a szakközépiskolák vezetői.

 

Nemrégiben jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 3168–as határozat, ami a szakoktatásra vonatkozik. A tanügyi törvény részeként elkészült határozat kétéves szakmai oktatást foglal magába, mely a fő hangsúlyt a szakmai gyakorlatra helyezi. Az új határozat a 2012/2013–as tanév kezdetén lép érvénybe.

A témával kapcsolatban tegnap délután a Szatmár Megyei Tanfelügyelőségen gyűlést tartottak a szakközépiskolák igazgatói számára, melyen többek között részt vett Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti alpolgármestere, valamint Adrian Ştef, a Szatmár Megyei Tanács alelnöke is. A gyűlést Gigel Buth főtanfelügyelő nyitotta meg. Elmondta, sajnálja, hogy nem jelent meg mindegyik középiskola vezetője a gyűlésen, úgy látszik, ez nem mindenki számára ugyanolyan fontos. Mariana Roman, a szakoktatásért felelős szaktanfelügyelő mutatta be az új határozatot, valamint az ezzel járó változásokat. A szakoktatás keretében indítandó osztályokba a jelenlegi IX. osztályos diákok iratkozhatnak be — attól függetlenül, hogy jelenleg milyen szakon tanulnak.

 

Több gyakorlati óra

 

A szakoktatás szervezésével kapcsolatban Roman elmondta, a kétéves képzés első évében a diákok egy általános, inkább elméleti felkészítést kapnak, a második évben pedig a szakosodásra, az illető szakmák elsajátítására fektetik majd a hangsúlyt. Ilyen jellegű képzés csak olyan intézményekben szervezhetőek, amelyek rendelkeznek megfelelő engedélyekkel vagy akkreditálással — húzta alá a szaktanfelügyelő. A szakoktatás keretében az első évben a tananyag 40 százalékát elméleti, 60 százalékát pedig gyakorlati, míg a második évben a tanterv 25 százalékát elméleti és 75 százalékát pedig gyakorlati órák teszik ki. A diákok számára a gyakorlati órákat az iskola szaktantermeiben, műhelyeiben, valamint cégeknél tartják majd meg.

Roman elmondta, a szakoktatásban részt vevő diákok a két év elvégzése után kettes fokozati oklevelet kapnak, és ha tovább szeretnének tanulni, megtehetik, XI. osztályba beiratkozhatnak akár elméleti középiskolába. Hozzátette, a szakiskolák vezetőinek máig le kell adniuk javaslataikat, hogy hány és milyen típusú osztályokat szeretnének indítani. A tanfelügyelőség célja olyan szakoktatást biztosítani, ami igazodik a munkaerőpiac igényeihez. Megyénkben eddig 22 osztályt javasoltak többek között Szatmárnémetiből, Erdődről, Lázáriból, Szoporról és Avasfelsőfaluból.

A gyűlés során a szakközépiskolák igazgatói is feltették kérdéseiket. Felvetették többek között azt is, hogy a diákok miből vizsgáznak majd; az illető vállalkozások, ahol gyakorlatoznak, biztosítanak–e majd számukra állást; milyen követelményeknek kell majd megfelelniük stb.