Összefogásra van szükség

Összefogásra van szükség
Összefogásra szólítja fel az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) partiumi szervezete az erdélyi magyar politikai résztvevőket a kisebbségi jogok kivívásáért, „hiszen ez nem pártpolitikai, hanem nemzeti kérdés”.

Zatykó Gyula az EMNP országos alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján az Európai Népcsoportok Föderatív Uniója (FUEN) által benyújtott európai polgári kezdeményezés elutasítására reflektálva kifejtette, hogy az erdélyi magyarság csak akkor vívhatja ki jogait, ha ezekért a pártok együttesen harcolnak. „Európában százmillió olyan lélek él, akik 340 őshonos kisebbség tagjai, 47 országban szétszóródva. Mint kisebbség nem vagyunk egyedül. Éppen ezért az európai polgári kezdeményezés egy lehetőség lehetett volna arra, hogy az őshonos nemzetiségek bizonyos jogokat kérhessenek, vagy legalábbis megszerezzék azt az aláírás mennyiséget, amely szükséges ahhoz, hogy az Európai Bizottság tárgyaljon ezekről a kérdésekről”- fejtette ki Zatykó Gyula.

Kisebbségi jogok

A kisebbségi jogok terén eddig négy kezdeményezés volt, az első egy katalán kezdeményezés, a többi három kérelem pedig Erdélyből érkezett, viszont ezeket minden esetben elutasította az Európai Bizottság. Az erdélyi kérelmek közül az elsőt a Székely Nemzeti Tanács nyújtotta be, amelyben arra kérték a bizottságot, hogy az Európai Unió kötelezze a tagállamokat arra, hogy a fejlesztési régiók létrehozásánál legyenek tekintettel a nemzetiségekre, amely kérelem éppen most nyerne aktualitást. A második az EMNP kezdeményezése volt, amiben olyan jogszabályok megalkotását kérték, amelyek az őshonos kisebbségek a kollektív jogait védenék. Az elutasítás indoklása szerint a probléma nem tartozik a bizottság hatáskörébe. Az utolsó pedig a FUEN és az RMDSZ közös javaslata volt. „Ez a javaslat nagyon hasonló volt a néppártéhoz, csak ők az őshonos nemzetekhez tartozó egyének kulturális jogainak szabadságát kérték. A bizottság ezt is elutasította, ugyanazzal az indokkal, hogy nem tartozik hatáskörébe. Ez egy semmitmondó indoklás, amivel azt üzenik, hogy oldjátok meg otthon”- tette hozzá Zatykó.

Összefogás

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az EMNP júniusban átadta az RMDSZ-nek a nemleges válasz részletes kibontását, pont azért, hogy a párt azt figyelembe véve fogalmazza meg saját beadványát, hogy annak elfogadása biztosabb legyen. „A folyamatos visszautasítások megmutatják, hogy jelenleg milyen helyzetben vagyunk mi, erdélyi magyarok, láthatjuk, hogy az unió nem fog velünk foglalkozni. Magunk kezébe kell vennünk a sorsunkat, ehhez viszont össze kell fognunk, mivel egyedül egyikünk sem fogja tudni megoldani ezt a problémát. Ennek a szellemében levelet küldünk az RMDSZ vezetőségéhez, amelyben tárgyalásra szólítjuk fel őket. Ezen kívül arra kérném fel az RMDSZ vezetőségét, hogy értékelje újra hozzáállását a Kárpátmedencei Autonómia Tanácsban való részvételével kapcsolatban, hiszen ezen a fórumon összhangba lehet hozni az autonómia mozgalmakat és egységes stratégiát dolgozhatunk ki. Le kell ülnünk tárgyalni, mert ez nem pártpolitikai, hanem nemzeti kérdés”- részletezte Zatykó Gyula.

Autonómia törekvések

Az EMNP aktivitása az autonómia megmozdulások terén: részt vettek a március 10-i márosvásárhelyi nagy autonómia megmozduláson, július 20-án Erdély szerte nagyon sok helyen kisebb megmozdulásokat szerveztek és csatlakozni fognak az október 27-i nagy székely meneteléshez is, amelyet az SZNT hirdetett meg az egységes, önálló, autonóm Székelyföldért.

Nagy Noémi