Összefogás a keresztény értékek védelmében

A referendum kapcsán tartottak tegnap sajtótájékoztatót a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elöljárói. A szerző felvétele
A referendum kapcsán tartottak tegnap sajtótájékoztatót a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elöljárói. A szerző felvétele
A keresztény értékekről, az isteni világ rendjéről szavaznak azok, akik részt vesznek az október 6-án és 7-én lezajló referendumon – hangsúlyozták csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatójukon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elöljárói.

Az október 6-án és 7-én tartandó referendum kapcsán tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) vezetői. Csűry István püspök ezzel kezdte tájékoztatóját: „Soha nem gondoltam volna azt gyermekkoromtól fogva, hogy egy olyan egyszerű, érthető dologban az embernek népszavazást kell kiírnia alkotmánymódosítást kérve, ami a Szentírásban évezredek óta ott van, ugyanis Isten teremtése nem más, mint az ember, aki nőből és férfiből áll. És lám, eljutottunk ide”. Majd éles szavakkal bírálta az Európai Uniót a keresztény értékek iránti közömbössége, sőt, nyíltan ellenséges viszonyulása miatt. „Vádolom az Európai Unió vezetőit, és azokat a hallgatag bürokratákat, akik teret engednek egy olyan pászmának, amely felfordít minden logikát, amely ellene megy azoknak a dolgoknak, amelyek egyértelműek. Sajnálatos, hogy annak idején az Európai Unió Alkotmányába nem került bele a kereszténység, mint érték. Ez a helyzet önmagában is mutatja, hogy milyen irányba fordul el Európa, ahol az ateista liberalizmus kezd el fojtogatni bennünket.”

Ökumenikusan

A továbbiakban Vinczéné Pálfi Judit, az egyházkerület missziói előadótanácsosa idézte fel azt a három évvel ezelőtt kezdődött folyamatot, melynek eredményeképpen végül kiírták a referendumot. Mint mondta, a Bihar megyei baptista és pünkösdista egyházak képviselői keresték meg a református egyházat, segítségüket kérve, ugyanis a neoprotestáns hívek Nyugat-Európában azt tapasztalták, hogy a keresztény értékrendet meg akarják szüntetni. Az a mód, ahogy Nyugat-Európában kezelik a keresztény értékrend szerint élő embereket, szomorú valóság” – fogalmazott Vincze Judit, ezért a református egyházkerület úgy döntött, hogy összefog a neoprotestáns és a többi keresztény egyházzal a keresztény értékek és a keresztény család védelmében. Hozzátette, hogy kisebbségi nemzetként és egyházként is kötelességüknek érzik ezt „mert amikor azt a keresztény anyaszentegyházat és életgyakorlatot, amelyet mi folytatunk, valamilyen sérelem éri, akkor nekünk is oda kell állni” – tette hozzá. A továbbiakban kifejtette: „A múlt értékeinek a hordozói vagyunk, a jelenben harcosok vagyunk, és a jövőnek letéteményesei vagyunk. Mindezekért biztatjuk híveinket, felelősen gondolkodó barátainkat, öntudatos polgártársainkat, hogy jöjjenek szavazni a jövő, a gyermekeink érdekében.”

Félreértések

Forró László, a KREK főjegyzője elmondta, hogy a referendum kapcsán egy sor félreértés terjedt el, ami nem is csoda, hiszen a pártok sem tudnak egyöntetűen állást foglalni ebben a kérdésben, és ez a társadalomban is ugyanígy van. Mint mondta, sokan összekeverték a család és a házasság fogalmát. Leszögezte azt is, hogy az egyház senkinek sem kívánja megvonni a jogát ahhoz, hogy családban éljen, illetve semmilyen már létező jogot nem kíván senkitől megvonni. Az is elhangzik a referendummal kapcsolatban ellenérvként, hogy mivel az egyneműek házasságát a törvény tiltja, ezért az erre vonatkozó Alkotmánymódosítás tulajdonképpen fölösleges. Forró László ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Alkotmányt nem lehet olyan könnyen módosítani, míg a törvény egyszerű kormánytöbbséggel is módosítható. Forró László arra buzdított mindenkit, hogy menjenek el szavazni, hogy ne váljon érvénytelenné a referendum.

Nem család

Arra a kérdésünkre, hogy mi az egyház álláspontja arról az eshetőségről, hogy a meleg párok helyzetét is törvény szabályozza, Forró László úgy válaszolt: „tagadni nem tudjuk a meleg párok létezését, viszont mi kifejezetten ellene vagyunk annak, hogy ezt a természet rendje ellen nevezzék házasságnak. Az nem házasság és nem család, ahol nem születik élet, mert éppen a rendeltetésének nem felel meg. Rendezzék, kell is rendezni a helyzetüket, csak épp ne mondják, hogy ez pont ugyanaz, mint amit mi családnak tekintünk.” Csűry püspök a maga során kifejtette: „amíg anyaszentegyház lesz a földön, addig ragaszkodni fog ahhoz, hogy az Isten által elrendelt házasságot támogassa, és csakis ezt a házasságot. Az Úr adott egy lényeges feladatot az embernek: szaporodjatok és sokasodjatok! Szaporodni és sokasodni csak egy férfi és egy nő kapcsolatából származó gyerekkel tud a világ. Ez megszűnik, ha azonos neműek kerülnek párba, ez Isten parancsának az áthágása. Azt el tudom fogadni, hogy az állam egyfajta adminisztratív felelősségének tudatában rendezi ezeknek a kapcsolatoknak a dolgát, de ne kívánják az anyaszentegyháztól sem azt, hogy megáldjuk ezeket a párokat, sem azt, hogy ezt házasságnak tekintsük. A biblikus parancsokat a modernkedő egyházak olykor-olykor átlépik, de nagyon határozottan ki merem jelenteni, ezzel óriási bűnt követnek el a jövővel és Istennel szemben”.

Veszély

Arra is kíváncsiak voltunk: veszélynek tartják-e azt, hogy jogilag lehetővé váljon, hogy egyneműek gyermeket fogadhassanak örökbe. A kérdésre azonnal és egyszerre válaszolt Csűry István és Forró László: „Igen”. Csűry István a továbbiakban kifejtette, hogy a homoszexualitást nevelési problémának és viselkedési zavarnak, nem pedig genetikai adottságnak tekinti. Ha egy homoszexuális párnak a kapcsolatába kerülne egy gyermek, „akkor ez a viselkedési zavar fokozottan mélyülne el benne. El nem tudom képzelni azt az egészséges lelkületű embert, akinek az életéből hiányzik az apa vagy az anya. Ha meghal az egyik szülő, olyan esetben is a társadalom és a hívő közösség oda tud figyelni, hogy pótolni lehessen az elhunyt szülőt” – fogalmazott Csűry István, hozzátéve, hogy egy homoszexuális pár az anyagi körülményeket biztosítani tudná a gyermeknek, de a nevelés lelki hátterét nem tudná megteremteni. Pálfiné Vincze Judit a felvetés kapcsán kifejtette: a női emancipációval sok szakma elnőiesedik, és a család ma krízisben van. „És ha krízisben van a férfi-nő-gyerek alkotta család, és hiányoznak egyes minták, mert az apa vagy az anya nincs otthon hetekig, akkor képzeljük el, hogy mennyire hiányozna ez a minta meleg párok által nevelt gyerekek esetében!”

„Vádolom”

Csűry István a sajtótájékoztatón nemcsak a keresztény értékek semmibevétele miatt, hanem a migránsválság miatt is elmarasztalta az Európai Unió vezetőit. „Vádolom az Európai Unió vezetőit és alkalmatlan bürokratáit, hogy az egyértelmű migránshelyzetben nem tudnak olyan utat választani, amely megoldást jelentene”. Mint mondta, Magyarország kerítést kénytelen építeni, Orbán Viktor miniszterelnök harcait tehetetlenül nézik végig, közben pedig azt látni, hogy kulcspozícióban lévő emberek nem tudnak különbséget tenni azok között, akik védelmet kapnak, mert politikai üldözöttség miatt menekülnek, és azok között, akik „ravasz, Európát kioltó céllal érkeznek”. Csűry István a román kormányt és a tanügyminisztériumot is kritizálta, amiért az elemi iskolai oktatásban a magyar tanítók helyett román szaktanárokra bízza majd a kisebbségi anyanyelvű gyerekek románnyelv-oktatását. „Vádolom a román kormányt és a román tanügyminisztériumot, hogy ilyen helyzetbe kergetik azokat, akik megszerezték annak idején jogosan a felhatalmazást arra, hogy a román nyelvet taníthassák. Nem értem, hogy a román tanárok hogyan nem lépnek fel, hiszen amikor a magyar tanerőktől átveszik majd ezeket az órákat, ők is jogtiprást fognak elkövetni” – fogalmazott.

Pap István