Orvosválság

A szlovákiai orvosválság, valamint a marosvásárhelyi orvosi egyetemen kialakult tarthatatlan helyzet memento gyanánt irányítják rá a figyelmünket arra az időről-időre felerősödő magyarellenességre, mely a határon túlra szakadt nemzeti közösségeinket sújtja – áll Tőkés László EP-alelnök sajtóirodájának közleményében.

A trianoni békediktátum (1920) tavalyi kerek évfordulóján az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Trianon gyógyításának nemzeti programját hirdette meg – gyógyulás helyett azonban továbbra is a kóros állapotok újabb szövődményeivel találjuk szemben magunkat a Kárpát-medencében.

Szlovákia és Románia egyként tagjai az Európai Uniónak – ennek ellenére a szintén az Unióhoz tartozó magyarsággal szemben tovább folytatják emberi és közösségi jogokat sértő, kisebbségellenes diszkrimináló politikájukat.

Tegnap, az Európai Parlament plémumán, több kollégájával egyetemben ez ellen szólalt fel Tőkés László erdélyi képviselőnk, kiemelt módon bírálva Boldoghy Olivér felvidéki színművész szlovákiai állampolgárságától való megfosztatását, valamint a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) elrománosítását.

Az EP alelnöke országa nemzeti ünnepének apropóján, a Gyulafehérvári határozatokra (1918) valamint a wilsoni önrendelkezési elvre is hivatkozott beszédében, melyek kezdettől fogva nem érvényesültek az erdélyi magyarság esetében. „Területekért jogokat” – ekképpen foglalható össze a kisebbségi magyarok közösségi jogait és nemzeti autonómiáját követelő felszólalás központi üzenete.