Országos premier a székelyhídi iskolában

Országos premier a székelyhídi iskolában
A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum a romániai pedagógiatörténetben új fejezetet írt. Az országban elsőként az érmelléki városban vezetik be azt az új oktatási módszert, amelynek alapjául legókockák szolgálnak, és amelyet világszerte nagy sikerrel alkalmaznak.

A dévai Szent Ferenc Alapítvány áldásos munkája több területen is tetten érhető Székelyhídon. Ezek között a legkiemelkedőbb az egykori Stubenberg-kastély megmentése az enyészettől, amiben a Böjte Csaba szerzetes nevével fémjelzett alapítvány gyermekotthont működtet. Az ő ténykedésük nyomán jött létre a helyi középiskola és az edelényi (Magyarország) Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola közötti kapcsolat is. A Szent Ferenc Alapítvány egyik rendezvényén ismerkedett meg Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere az edelényi tanintézet igazgatójával, Barta Józseffel. Az ismerkedést meghívás követte, amelynek nyomán az elöljáró ellátogatott a görögkatolikus iskolába. Az ott tapasztalt oktatási módszerek felkeltették Béres Csaba érdeklődését, aki pedagógusként maga is jól ismeri a hazai oktatási rendszer idejétmúlt voltát, egy új módszertan kidolgozásának szükségességét.

A barátság az eltelt évek alatt tovább erősödött, aminek nyomán megszületett az elhatározás, hogy Székelyhídon is bevezessék az Edelényben látottakat, a legókockák segítségével történő oktatást. Kölcsönösen találkozókat szerveztek annak érdekében, hogy a székelyhídi pedagógusok elsajátíthassák a módszer lényegét.

Nagy hatékonysággal

A közelmúltban az edelényiek lepték el a székelyhídi tanintézetet, ahol hét osztályteremben ismertették meg a diákokkal a legókockák segítségével történő tanulást, amely nem új keletű technika, világszerte több mint ötven országban alkalmazzák. A közismert kockák segítségével többek között matematikát, informatikát, magyar irodalmat és idegen nyelveket oktatnak nagy hatékonysággal. A különböző tantárgyak elsajátításhoz eltérő legócsomagokat állítottak össze. Barta József iskolaigazgató ekként fogalmazta meg mindennek a lényegét: az a szép a legóval való oktatásban, hogy virtuális téren keresztül adják ki a feladatokat, amit a gyermekek fizikai eszközökkel megoldanak, majd visszakonvertálják a virtuális térbe. A látványelemek bevonásával a lexikális úton való tanulásnál jóval gyorsabb eredményt lehet elérni az információk rögzítése terén – utóbbi vélemény már Béres Csaba polgármestertől származik.

Mást és másként

Ez alkalomból egy Legó-osztályterem átadására is sor került. Az eseményen az edelényi küldöttség mellett részt vett Márton Péter, a Századvég Zrt. vezérigazgatója, aki bízik benne, hogy Erdély-szerte hamarosan elterjed a legó-módszer. Kopasz Anikó, a H-Didakt Kft., Lego Education ügyvezetője hangsúlyozta, nem mehetünk el figyelem nélkül a világ változásai mellett. Ma már nem lehet régi módszerekkel felkelteni a diákok érdeklődését, megfelelő motivációt kell keresnünk a számukra. Egyre világosabban láthatjuk, hogy a mai szakmák hatvan százaléka húsz éven belül el fog tűnni. A negyedik ipari forradalomban élünk, éppen ezért a tanügy „forradalmára” is szükség van – szögezte le Kopasz Anikó. Majd így folytatta: ez egy nagy kihívás diákoknak és tanároknak egyaránt. Nem többet, nem kevesebbet, nem jobbat, nem rosszabbat, de mást és másként kell tanítani mostantól.

Borczi Máté

Címkék: , ,