„Örömöt hozott a terror”…

Muzulmánok csoportjai, Romániában, ima közben – képünk illusztráció
Muzulmánok csoportjai, Romániában, ima közben – képünk illusztráció
Nem kíméli saját szélsőségeseiket az a muzulmán hátterű interjúalanyunk, akivel neten beszélgettünk. Erős meglátásai miatt azt kérte, ne a személyét fedjük fel, hanem a mondanivalóját, amely a francia tragédián túlmutat.

Könnyűnek gondoltuk először és talán ők maguk is, később aztán kiderült, hogy mégsem olyan egyszerű. Váradon kerestünk muzulmánokat, lehetőleg olyanokat, akik itt tanulnak, vagy tanultak – azaz kvázi megmártóztak az itteni kultúrában is. Találtunk is, de egy részük már kezdettől fogva nem akart szerepelni a sajtóban, aztán akadt olyan is, aki előbb lelkesen igen, ám amikor meghallotta, hogy mi a téma, visszakozott. Egyikükkel aztán úgy elegyedtünk szóba, hogy azt kérte, ne közöljünk róla képet, továbbá valós neve helyett az általa megadott álnevet használjuk a sajtóban. Az illető Egyiptomból érkezett, és diákcsere program révén jutott el az egyik váradi egyetemre. Kommunikáció- és PR-gyakorlaton vett részt, tavaly töltött itt pár hónapot, jelenleg pedig Lengyelországban van, egy posztgraduális képzésen. Szóval mondjuk, hogy Amr Zaki válaszolt kérdéseinkre.

– Mit jelent neked muzulmánnak lenni?
– Ma már ateista vagyok, úgyhogy nem sokat, viszont muzulmánnak neveltek, tehát benne vagyok a témában. Három fajta muzulmán létezik, de a kérdés időzítése és a váratlan sajtóérdeklődés miatt azt gondolom, hogy a szunnitákról lehet szó, vagy legalábbis jobb, ha erről beszélek, mert ők jelentik a muzulmánok többségét. A többiekhez hasonlóan ők is egy istenben, Allahban hisznek, meg abban, hogy a Korán tényleg egyenesen Isten szavait tartalmazza, és abban is, hogy Mohamed, az ő utolsó prófétája, hírhozója. Szunnitaként van még egy kis többlet is, a Hadith, ami válogatás Mohamed mondásaiból, ténykedéseinek leírásából, több kötetre osztva.

– Hogyan tudnál egy úgymond kiskátét nyújtani keresztényeknek, meg ateistáknak, szóval ilyen témában laikusoknak?
– Van egy szabvány válasz, amit gyakran használnak a mérsékelt muzulmánok. Ez néhány fő elemet tartalmaz.A Shahadah azt jelenti, hogy elismered, nincs más isten Allahon kívül, Mohamed pedig a prófétája. A Salat a napi öt ima kötelezettsége. A Zakat azt jelenti, hogy vagyonod egy meghatározott részét a szegényeknek juttatod. A Sawm abban áll ,hogy a Ramadan idején napközben tartózkodsz ételtől, italtól. A Hajj pedig a Mekkába való zarándoklást írja elő. Vannak viszont a kérdésre ellentmondásosabb válaszok is , amelyeket már nem mindenki ad meg, pedig igenis hozzá tartoznak annak a lényegéhez, amit a világ muzulmánjainak igen nagy része célként álmodik. Ilyen például az, hogy az egész világot a Sharia törvénykezés irányítsa. Például levágni a tolvaj kezét, megkövezni a paráznát, megölni a hitehagyókat és a más hitre áttérőket, magas épületekről ledobni, megkövezni, vagy felgyújtani a homoszexuálisokat. Ide tartozik az is, hogy mindent , még az arcot is eltakaró ruha viselésére kötelezzék a nőket, mivel ők jelentik a legfenyegetőbb kísértést a férfiakra nézve. Szintén népszerű a zsidógyűlölet. Ilyen muzulmánként azt hiszed, hogy lesz egy végső csata, ahol a muzulmánok győzedelmeskednek, és megölnek minden egyes zsidót.

– Megy a nagy vita, hogy az Európába bevándorló muzulmánok és mások is vegyék e át az itteni kultúra és szokások fő elemeit, ami alkalmazkodást, majd beolvadást is jelent, vagy pedig hozzák és tartsák meg mindazt, ami kezdetben az övék. Szerinted?
– Úgy gondolom, a legtöbb európait annyira elvakítja a politikai korrektség, hogy nem értik meg, hogy nem csak a kultúrájuk más, hanem itt erősebb értékek is vannak, mint például a szólásszabadság, a vallásszabadság, a nők jogai, ezeket pedig nem eleve adottnak kell venniük, hanem még védelmezniük is kell . Úgyhogy szerintem igen, az ideérkezőknek alkalmazkodniuk kell. Kérdés viszont, hogy tudnak –e. A válasz pedig az, hogy nem. A nyugatiaktól eltérő módon a muzulmánok nagyon komolyan veszik a vallásukat, és ha igazi muzulmán vagy, akkor az egész életedet ezek a tanítások és szövegek vezérlik. Mindenre van egy iszlám stílusú megoldás, a legbanálisabb dologra is.

– Mi a véleményed a franciaországi terrorhullámról?
„Aki Mohamedet megsérti, azt meg kell ölni” – ez az összegzése annak az iszlámnak, amely a Koránon és jelen esetben a Hadith-on is alapszik Ez egy borzalmas tragédia volt, de megnyugvást, sőt, örömöt hozott a szívekbe a muzulmán világ nagy részén.

– Máris vannak olyanok, akik európaikét és keresztényként is azt hangoztatják lényegében, hogy „megölni nem kellett volna őket, de a Charlie Hebdo munkatársai maguknak keresték a bajt, a provokatív és gyenge karikatúráikkal, túllépve a szólásszabadság határait”. Szerinted hol a szabadság határa, és ha a karikatúrák esetleg akár buták, gyengék és provokatívak is, lehetnek-e ilyen akciók motivációi, akár részlegesen?
– Tizenkét, sőt, több élet pár rajzért? Nem, részemről biztosan nem. Viszont sok más muzulmán szerint nagyonis igen. Végül is látni kellene, hogy a vallás nem más, mint idea és ideál. Ami pedig a szólásszabadságot illeti, azt vehetjük egy csomagnak. Amelyet vagy elfogadsz, teljes egészében, vagy elveted teljes egészében. Láthatjuk, melyik oldal hogyan döntött.

Szeghalmi Örs