Örökös alapító elnöknek választották Pásztai Ottót

Örökös alapító elnöknek választották Pásztai Ottót
Csütörtök délután szokásos havi találkozójukat tartották a Szent László Líceumban a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai. Éves beszámolót tartott Pásztai Ottó elnök.

Huszonnegyedik éves tevékenységi beszámolóját tartotta Pásztai Ottó, az idén nyáron alapításának 25. évfordulóját ünneplő Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke. Arra hívta fel a figyelmet: ismét elmondhatják, hogy igen mozgalmas évet zártak. Sajnos az életkori sajátságaik következtében hat kedves kollégájuktól, két tiszteletbeli tagjuktól és öt feleségtől kellett búcsút venniük: dr. Dvorzsák László Titusz, Kőhalmi Miklós, Megyesi Károly, Szutor Mihály, Tichy Béla, Kányádi Sándor, Veres-Kovács Attila, Gerhard Anna, Fekete Attiláné, Tichy Aliz, Gere Mária, Schulze Irén és László István. A taglétszám ezért 87-re csökkent. Ugyanakkor öregdiák társaik egy részét különböző betegségek is meglátogatják, s így mozgásukban korlátozottakká válnak.

2018-ban is számtalan rendezvényen vettek részt, illetve szerveztek: Szent László király emlékezete a Kárpát-medencében, Mátyás-király-év, erdélyi teológiai líceumok hittanversenye, a gödöllői premontrei öregdiákok által kiírt pályázat, Balog Péter perjel benedikálása. Fontos eseménye volt a tavalyi évnek az is, hogy létrejött a Szent Ágostonról elnevezett gödöllői prépostság.

Egyéb beszámolók

Köszönet illeti a havi találkozó meghívott előadóit: Miklós Mihályt, Tóth Ágnest, Makai Zoltánt, Kovács Károlyt, Thurzó Sándort, Csernák Bélát, Zalder Évát, Benedek Ramónát. Minden ilyen összejövetelen általában elhangzik két költemény is, melyek közül az egyik Mécs Lászlóé, a felolvasók Hatfaludy Huba, Nikolits Anna, Miklós Mihály és Tóth Ágnes voltak. Zilahy Bertalan sokrétű tevékenységével az egyik legaktívabb tag volt.

Az év folyamán különböző koszorúzásokon vettek részt az öregdiákok: márciusban dr. Károly Irén József sírkövénél, márciusban Szacsvay Imre szobránál, júniusban Gödöllőn a kopjafánál és Fényi Ottó sírjánál, októberben Nagysándor József emléktáblájánál, a hídvédő 12 mártírhonvéd emléktáblájánál és a Szacsvay Imre Általános Iskolában. Emellett folyamatosan beszámoltak a levelezéseik tartalmáról, szervezési kérdésekről.

A továbbiakban Hatfaludy Anna a pénzügyi, Makai Zoltán az ellenőrző bizottsági, Hatfaludy Huba pedig a kuratóriumi jelentéseket ismertették. Szebeni Lajos alelnök javaslatára a tagság megszavazta, hogy örökös alapító elnöke is legyen az egyesületnek Pásztai Ottó természetesen amellett, hogy továbbra is ő irányítja ezen civil szervezetet. Végül a jelenlevők egyetértettek abban is, hogy február 7-én, csütörtökön tartsák hagyományos farsangi családi összejövetelüket.

Ciucur Losonczi Antonius