Örökbe fogadták a gyalui várkastélyt

Akt.:
Örökbe fogadták a gyalui várkastélyt
Kolozs megye – A gyalui várkastélyt fogadta örökbe az Örökségünk Őrei program keretében a kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola V. osztálya.

A kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola három osztálya is bekapcsolódott az RMDSZ által meghirdetett Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű programba. Az V. osztály a gyalui várkastélyt fogadta örökbe Okos-Rigó Dénes osztályfőnök vezetésével. – Lelkes munkát végeznek a tanulók, a cél pedig sok más egyéb mellett az is, hogy az önkéntesség, az önkéntes munka örömét megtapasztalják a csapat tagjai, de mindemellett nem elhanyagolható a tevékenységek közösségépítő szerepe sem – tudtuk meg Okos-Rigó Dénestől.

04

Rendhagyó „történelemóra”

A projekt keretében egy olyan épületet kellett örökbe fogadniuk a csapatoknak, amely rajta van a műemlékvédelmi listán. És hogy miért a gyalui várkastély lett az V. osztály „választottja”? Egyrészt amiatt, mert viszonylag közel található Kalotaszentkirályhoz, Bánffyhunyad és Kolozsvár között, másrészt pedig azért, mert egy figyelemre méltó, szép, patinás épületről van szó – amelyről azonban mindeddig nagyon keveset tudtak a diákok. A projektnek köszönhetően mindez megváltozott, hiszen az elmúlt hetekben kifejtett tevékenységek mind azt szolgálták, hogy nem csupán a csapatban résztvevő diákok, hanem a tágabb közösség is újabb és újabb ismereteket szerezzen az épület múltjáról, történetéről.

18

Rendhagyó „történelemóra” is volt ez a gyerekek számára, akik így tudták meg többek között azt, hogy a kastély építését a 15. századra helyezik, 1439-ből említi az első dokumentum. Kezdetben az erdélyi, majd a váradi püspökséghez tartozott. A 16. század végén a Kendi család lett a birtokos, 1605-ben pedig Bocskai István vette be a várat. 1660 körül II. Rákóczi György is járt itt, ezek után pedig a Bánffy család lett az új tulajdonos. 1702-ben gróf Bánffy György erdélyi kormányzó itt tartotta lánya fényes esküvőjét. A Rákóczi-szabadságharc alatt a kurucok sokáig ostromolták, és csak II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választását követően sikerült bevenni. Az idők folyamán megrongálódott kastély második emeletét 1836-ban lebontották, 1861-ben pedig tűzvész pusztította el a tetejét. A tűzvész után a várárkokat betemették és parkot alakítottak ki az épület körül. Az 1850 után többször is gazdát cserélt várbirtokot a Bánffyak visszaszerezték és 1911-ben jelentős átalakításokat végeztek az épületen. A mai kastély négyszög alakú, melyhez három kör és egy sokszög alaprajzú torony tartozik. 1948-ig a Barcsay család birtokolt a várat. Barcsay Tamás Bánffy Katinkát vette el feleségül, így került a kastély a Barcsayak birtokába. A szocialista rendszer alatt elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását szabályozó törvény alapján Barcsay Tamás Kanadában élő, magyar származású történelemprofesszor 2002-ben visszaigényelte a kastélyt – történelme is igazolja tehát, hogy a gyalui várkastély méltán lett kiválasztva az Örökségünk Őrei programban.

11

Változatos tevékenységek

A projektben résztvevő csapat tagjai többször is ellátogattak a várkastélyhoz, az ott látottak, tapasztaltak alapján pedig egy makettet is készítettek az épületről. A rajzórák témája ugyancsak a kastély volt, de összeállítottak többek között egy társasjátékot is Irány a gyalui várkastély elnevezéssel. Ezt tizenketten játszhatják, különböző kérdéseket kell megválaszolni változatos témakörökben, amelyek úgy vannak összeállítva, hogy például Kalotaszeget, annak településeit is minél jobban megismerjék a gyerekek. A program részét képezte többek között az is, hogy képeslapokat osztottak szét Kalotaszentkirályon a vendégfogadó házaknál, hogy ezáltal is népszerűsítsék a kastélyt az ide látogató külföldi és belföldi turisták között. De volt mindezek mellett szemétgyűjtési akció a kastélykertben, megtisztították a régi forrást, és elültették az év fáját is.

000

Csak nyerni lehet

Mindezen tevékenységek természetesen nem kevés idejébe, munkájába került a résztvevő diákoknak, joggal tevődik fel tehát a kérdés, hogy hogyan lehetett mindezt beleilleszteni egy amúgy is zsúfolt tantervbe. Okos-Rigó Dénes szerint mindez a tanulók lelkesedésének köszönhető, akik plusz feladatokat is vállalnak. Ha szükséges, délután is visszamennek az iskolába, és izgatottan várják, hogy mi lesz a következő tevékenység, amiben részt vehetnek. A gyalui várkastélyról készült rajzok amúgy egyelőre az ötödikesek osztálytermében vannak kiállítva, de a március 11-i díjátadási ünnepségen a zsűri tagjai is meg fogják tekinteni ezeket. Az eredményhirdetést természetesen nagy izgalommal várja a projektben résztvevő három kalotaszentkirályi osztály, hiszen a tét nem kevés: Winkler Gyula európai parlamenti kéviselő felajánlásának köszönhetően Brüsszelbe utazhat a győztes csapat, kísérőikkel együtt. Azonban, mint Okos-Rigó Dénes is megfogalmazta, ebben a versenyben mindenki csak nyerhet, hiszen rengeteg hasznos ismerettel gazdagodtak a gyerekek, és igazi csapattá kovácsolódtak össze.