Orgonaszentelés a Várad-csillagvárosi templomban

Orgonaszentelés a Várad-csillagvárosi templomban
Új orgonát szenteltek fel vasárnap a nagyvárad-csillagvárosi református templomban. Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) püspöke hirdette Isten igéjét az ünnepi alkalmon vasárnap délelőtt a csillagvárosi református templomban.

Ezúttal Zakariás próféta könyvéből vett gondolatra fűzte fel gondolatait a püspök, többek között kiemelve azt, hogy a láthatatlan Isten látható, kimutatható jeleket ad arról, higy szereti az embereket, akkor is ha nehéz helyzeteken kell keresztülmennie az embernek. A továbbiakban arra hívta fel a figyelmet, hogy mindig átmeneti korszakban élünk, hiszen amint kilábal az emberiség egy átmeneti helyzetből máris egy másik átmeneti korszakba kerül, de mindenkor, így az átmeneti időkben is jelen van az Isten – hangsúlyozta Csűry püspök. Hangsúlyozta továbbá, hogy az emberek lehetőséget és alkalmat kaptak arra, hogy megéljék azt, ami a jóra vezet. „Ha elindulunk a jó irányába, akkor már sokat tettünk a rossz legyőzésében” – fogalmazott az igehirdető, aki azt tanácsolta a híveknek, hogy gondoljanak többet életük értékéről, ne akarjanak a legkevesebbel megelégedni, hiszen az Isten a legtöbbet akarja adni. „Kincs vagy!”, üzente a jelenlevő híveknek a püspök, aki ezt követően óva intett: „Ne dőljetek be a mai világ értékeinket kikezdő manipulációinak, fogadjátok el azt, hogy szépek és jók vagytok, mert Isten ilyennek teremtette az embert”.

Nagy esemény

Az igehirdetés után Vincze Zoltán csillagvárosi lelkipásztor ismertette az új orgona ide kerülésének történetét, kiemelve azt, hogy sok ember hozzájárulására és Isten áldására volt szükség ahhoz, hogy az új orgona megérkezhessen Németországból és megszólalhasson itt. Mint mondta, az orgona egy templom legértékesebb darabja szokott lenni, ezért rendkívüli öröm az egyházközség számára, hogy sikerült megvalósítani azt a régi álmot, hogy a karzaton is legyen egy szépen megszólaló orgonája a templomnak. A beszéd után felcsendült két zenemű Kristófi János orgonaművész és Gálfi Sándor oboaművész előadásában, miközben a templom falára vetítettek az orgona leszereléséről, szállításáról, valamint újraépítéséről készült fényképeket. Ezt követően felszólalt a gyülekezet előtt Gerrit Geerds, aki nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy egy németországi római katolikus gyülekezet felajánlja saját orgonáját a csillagvárosi református templomnak. Az orgonát augusztusban bontották le, majd miután Váradra hozták, két hétig tartott míg újra felépítették Bors László orgonaépítő irányítása alatt. A lelkész beszéde után közel fél órás koncerttel zárult az ünnepi alkalom: többek között Bach, Vivaldi, Liszt Ferenc és Albinoni művek csendültek fel a csillagvárosi templom új orgonáján.

Pap István