Orgonahangverseny

Orgonahangverseny
Nagyvárad – Szeptember 2-án 19 órától Karasszon Dezsõ ad orgonahangversenyt a nagyvárad-rogériuszi református templomban.

A II. Nagyváradi Nemzetközi Orgonafesztivál keretében először Karasszon Dezső ad koncertet a várad-rogériuszi református templomban. Karasszon Dezsõ 1952-ben született Szentesen. Zenei pályafutását a miskolci Zenemûvészeti Szakközépiskolában kezdte, majd a budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán folytatta, ahol az orgona- és a zenetudományi tanszak hallgatója volt. Orgonamûvészi oklevelét 1976-ban szerezte meg. Ugyanebben az évben a debreceni Református Kollégium tanára lett. 1988-tól a debreceni Zenemûvészeti Fõiskolán tanít általános zenetörténetet és orgona fõtárgyat. Zenetudományi munkásságát egyrészt könyv-fordítások dokumentálják, elsõsorban a régizene témakörében. Másrészt nagy figyelmet ébresztettek elõadásai, például a Magyar Rádióban, a Soproni Régizene Napokon és a debreceni posztgraduális tanfolyamokon. Orgonista-érdeklõdése gyakorlatilag a hangszer teljes irodalmát felöleli. A legtöbb elismerést mégis J. S. Bach és a Bach elõtti mesterek mûveinek interpretációjáért kapta. 1986-ban megjelent Frescobaldi-felvétele “Az év hanglemeze“ kitüntetõ címet nyerte el. Nevéhez fûzõdik jó pár kortárs orgonadarabnak az õsbemutatója is. A Debrecen-Nagyerdei református gyülekezet orgonistája. Itt 1980 óta vezeti a vasárnaponkénti templomi hangversenyek sorozatát, amely ma már a város egyik fontos egyházzenei fórumának számít.