Orgonaest Várad-Szőllősön

Orgonaest Várad-Szőllősön
Nagyvárad – Vasárnap este a Várad-Szőllősi Plébánia és a Michael Haydn Egyesület szervezésében lépett fel Kristófi László fiatal orgonaművész. A műsorban öt Bach kompozíció egy klasszikus mű és három romantikus alkotás hangzott el.

A műsor bevezető számaként csendült fel Liszt Ferenc B-A-C-H Prelúdium és fúgája (1870). A hatalmas és lenyűgöző, művészi fantáziát felszabadító kompozíciót meglepő biztonsággal és megfelelő hangszínnel adta elő a 19 éves előadó. A mű a hétfokú hangrendszernek a tizenkét fokúság felé való tágítása lényegében összekötő kapocs Bach és Schönberg között. Erőteljes dinamikával és megfelelő líraisággal játszotta el az igényes alkotást a fellépő szólista. Vallásos áhítatot teremtett J.S. Bach Lipcsében írt öt tételes kantátájának korál-átirata (Hívlak téged, Uram, Jézus Krisztus). Ezt követően ugyancsak Bach Esz-dúr Triószonátája (BWV525) harmadik tételének előadása következett. A triószonátát a szerző legidősebb fiának, Wilhelm Friedelmannnak írta azzal a szándékkal, hogy orgonaművésszé képezze. Az orgonaképzés tananyagát kifejező mű szépségére is ráfigyeltetett az orgonista. A harmadik tétel játékos, elegáns könnyedséget kifejező muzsikájának hangszíneit is érzékenyen mintázta meg Kristófi László.

Kíváló tehetség


Romantikus hangulatot szabadított fel Liszt Ferenc Most mindnyájan Istent dicsérjék című, orgonára írt kompozíciója (1883). Újra J.S. Bach korálfeldolgozása szólalt meg: Ha nagy szükségben vagyunk (BWV 668). Az életének utolsó szakaszában írt mű többször visszatérő korál melódikájának hangulatát sikerült újra megteremtenie az előadónak. Bach I C-dúr Prelúdium és fúgája (BWV 531, Weinmar) hangzásképeit is érzékenyen sikerült bemutatnia a fiatal szólistának. Megnyerő volt J. Haydn Két darab zenélő órára című rokokós hangulatot kifejező klasszikus orgonadarabjának megszólaltatása. Szinte hallani véltük a hajdani régi órák muzsikáját. Bach három szólamú g-moll Fúgája (BWV535) a barokk művészet sajátos többszólamúságának megmintázásával ajándékozott meg. Léon Boelmann (1862-1897) Gótikus szvitje zárta a nagy sikert kiváltó műsort. A több részes mű (Bevezetés – Korál – Gótikus menüett – Ima Miasszonyunkhoz, Toccata)  romantikus, finom faktúrájú, nemes költőiségű zenéje ugyancsak bizonyította a szólista igen megnyerő teljesítményét. Az emelkedett hangulathoz hozzájárult a barokk templom sajátos atmoszférája, akusztikája és világítása. A templomot megtöltő hallgatóság szűnni nem akaró nagy tapssal jutalmazta Kristófi László játékát. Minden remény meg van arra, hogy kiváló orgonaművésszé fejlődjék.

Tuduka Oszkár