Orgonaest a templomban

Szerda este a Várad-szőlősi plébániatemplomban mutatkozott Lászlóffy Árpád Ádám, a székelyudvarhelyi Zenei Líceum tanára. Hat J.S. Bach kompozíciót adott elő.

 

 

Az orgonaesten elhangzott kompozíciókat igen szépen formálta meg az előadó dinamikailag, hangszínbeli árnyalásban és kidolgozott játéktechnikával. Lászlóffy Árpád Ádám, aki zenei tanulmányait a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végezte, majd Budapesten egyházzenei tanulmányokat folytatta, különösen muzikálisan hozta felszínre a korálelőjátékokat, amelyeknek hangszimbolikáját, hangfestését a kívánt áhitat szolgálatába állította. Így hangzott el keze alatt az Édes Jézus itt vagyunk (BWV. 731), a Nem hagy el az Isten (BWV. 658) című kompozíció. Ugyanakkor a Fantázia is egy korált dolgoz fel, Jézus az én örömöm (BWV. 713). Bevzetésként elhangzott a C-dúr Prelúdium és Fúga, amelyet 1708-ban írt a szerző (BWV. 545.). Meghallgattuk a G-dúr Prelúdium és Fúgát (BWV. 541), amely valószínűleg Lipcsében keletkezett és az 1724-25-ös évekből való. Szinte alig ismerünk olyan művet Bach orgonaművészetében, amelyben ilyen áradó lenne a boldog felszabadult öröm. Ezt a tavaszi lendületet, boldogságot hozta felszínre az előadóművész. A prelúdium és a fúga tematikai összetartozása egészen feltűnő. Figyelemre méltó volt, ahogyan Lászlóffy Árpád Ádám felszínre hozta a szólamvezetés szigorú következetességét, és ahogy felsorakoztatta a fúgában felfedezhető kánonokat. A befejezésként elhangzott c-moll Passacaglia és Kettősfúga (BWV. 582) A mű Bach variáló művészetének monumentális emléke. Fő témája valószínűleg André Raison egyik orgonamise-részletének fő témája, ahol a francia zeneszerző négyütemes témát dolgoz fel. Ezt a témát bővítette ki Bach nyolcüteművé. A mű szépsége a szerkesztés tökéletességén kívül elsősorban abban áll, hogy a nyolcütemes pedál tónusa felé épített húsz variáció mindenike harmonikusan egészíti ki egymást. A variáció kettős fúgába torkollik, ahol egy könnyedebb mozgású ellenszólam felvetésével a polifón szerkezet egyik remekműve tárul fel. Az est szólistájának sikerült mindezt életesen hangzásban előadnia. A hallgatóság elismerő tapsát meghálálta, megismételte Bach egyik előadott korálját.

 

Tuduka Oszkár